Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 1000 treff.
 • Pedagogisk bruk av Skrivetrappa

  31.05.2023 | Kapittel

  ...at det skal være mulig å observere, diskutere og vurdere hvor en person er i sin utvikling. I den tidlige skriveutviklingen skjer det store og svært viktige endringer. Fra at en person uttrykker en ide gjennom ...
 • Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

  02.02.2016 | Veileder

  ...som jobber med elever med en ervervet hjerneskade. En hjerneskade kan føre til at eleven mister tidligere ferdigheter. Dette byr på helt spesielle utfordringer med å tilpasse opplæringen.  Emner Ervervet ...
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  12.10.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...bruker enkelte ord eller andre symbolske uttrykk. IPCA egner seg både for barn, unge og voksne på tidlige utviklingstrinn.  Det gir en oversikt over en persons ulike kommunikasjonsuttrykk. En slik kartlegging ...
 • Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

  12.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsmaterialet er at lærere får kartlagt barna, slik at eventuelle språklige utfordringer oppdages på et tidlig stadium. Kartleggingsprøven gir også en indikasjon til lærere om hva eleven trenger å jobbe mer med ...
 • Mohr-Tranebjærg syndrom

  15.06.2021 | Kapittel

  ...synsnedsettelse. Syndromet skyldes mutasjoner i et mitokondrielt protein kalt TIMM8A. Nedsatt hørsel begynner tidlig i livet. Som regel er det først i ungdomsårene at synsnedsettelse forekommer, og den er langsomt ...
 • Kva er best for barnet?

  12.10.2023 | Kapittel

  ...bli høyrd Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane blir viktig informasjon gitt ...
 • Albin og Luna og det mystiske speilet

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...og Kristin Billaud Feragen. Åse-Marie er førskolelærer og logoped, og har mange års erfaring fra barnehage som pedagog for barn med særlige behov. Kristin er spesialpsykolog, PhD. I 2009 tok hun en doktorgrad ...
 • Skoleveien – to historier om skolestart

  27.01.2016 | DVD

  ...ulike veier til skolestart. På Hvaler har Viktors skolestart vært planlagt i over to år. Skole og barnehage samarbeider tett om kompetanseoverføring. Theas skolestart viser seg å bli mer kronglete. Det tar ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...som er blinde eller sterkt svaksynte. Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging som gjør inne- og uteområder godt tilgjengelige for elever med kombinerte sansetap i barnehage og skole og dermed brukervennlige for alle: logiske planløsninger i bygningsmassen gode akustiske ...