Til hovedinnhold
Viser 691–700 av 1000 treff.
 • Pedagogisk bruk av Skrivetrappa

  31.05.2023 | Kapittel

  ...at det skal være mulig å observere, diskutere og vurdere hvor en person er i sin utvikling. I den tidlige skriveutviklingen skjer det store og svært viktige endringer. Fra at en person uttrykker en ide gjennom ...
 • Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

  02.02.2016 | Veileder

  ...som jobber med elever med en ervervet hjerneskade. En hjerneskade kan føre til at eleven mister tidligere ferdigheter. Dette byr på helt spesielle utfordringer med å tilpasse opplæringen.  Emner Ervervet ...
 • Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

  12.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsmaterialet er at lærere får kartlagt barna, slik at eventuelle språklige utfordringer oppdages på et tidlig stadium. Kartleggingsprøven gir også en indikasjon til lærere om hva eleven trenger å jobbe mer med ...
 • Mohr-Tranebjærg syndrom

  15.06.2021 | Kapittel

  ...synsnedsettelse. Syndromet skyldes mutasjoner i et mitokondrielt protein kalt TIMM8A. Nedsatt hørsel begynner tidlig i livet. Som regel er det først i ungdomsårene at synsnedsettelse forekommer, og den er langsomt ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...behandlingsprosedyre Engasjer pas. i konverserende samtale. Spør personlig relevante spørsmål (eks. ” Ser du fotballkamper på TV?”, ”Dro du til rådhuset i går?”, ”Bor du i Brønnøysund?”). Aksepter passende verbale og ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...essensiell betydning for barnets helhetlige utvikling. Hjernen er predisponert for språk og må stimuleres tidlig. Barn utnytter alle sanser til språkdanning. Barns hjerne har kapasitet til å tilegne seg / lære ...
 • Kartlegging

  16.03.2023 | Kapittel

  ...utvikling. Kommunikasjonsmiddelet må kunne tilpasses et enkelt ordforråd i starten om personen er på et tidlig kommunikativt nivå. Løsningen må også kunne tilpasses slik at man ligger noen steg foran og kan utvide ...
 • Større tekst

  09.02.2021 | Kapittel

  ...nedtrekksmenyen. Dette er tilsvarende for innstillingene for skjerm i menyen for System, som vi har sett på tidligere i denne delen.  Skjerm bilde i tekstblokk   SKJERMOPPTAK 08 Større tekst   Oppgaver tekstblokk ...
 • Dans

  28.09.2023 | Kapittel

  ...synsinntrykk, kan improvisasjon og komponering være et alternativ. Improvisasjon bygger på umiddelbare og tidligere synserfaringer. For en elev som er blind eller sterkt svaksynt, kan manglende synsinntrykk gjøre ...
 • Hjernehinnebetennelse (meningitt)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...hjernen, samt ryggmargen. Risikoen for senskader er størst for små barn og for barn som fødes for tidlig. De viktigste senkomplikasjonene er øyemuskelpareser, hydrocephalus, synssvekkelse, nevrogent hørselstap ...