Til hovedinnhold
Viser 701–710 av 1027 treff.
 • Taktil kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...utgangspunkt i alder, motorikk, sansemessige- og kognitive forutsetninger, erfaringer og eventuell tidligere bruk av tegnspråk som førstespråk. Felles for alle med taktil kommunikasjon som viktigste kommunikasjonskanal ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer. Biblioteket ...
 • Hvorfor overganger er vanskelige for de som har autisme

  08.07.2020 | Kapittel

  ...nettsiden papunet. Små overganger er også utfordrende Overganger kan være endringen fra å gå fra barnehage til barneskole og videre til ungdomsskole og senere videregående opplæring og deretter til studier ...
 • Sammendrag

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hvordan leken bygges opp i fire trinn, og begrunner hvorfor. Den kan være nyttig for pedagoger i barnehage og Skolefritidsordning (SFO) om hvordan de kan støtte blinde barn i lek med seende. Metoden kan ...
 • Energitap

  11.05.2023 | Kapittel

  ...sikt kan dette gi tretthet, stivhet, smerte og dårlig balanse. Det er viktig at de som arbeider i barnehage og skole, eller arbeidsgiver er oppmerksom på at det å konsentrere seg om å oppfatte lyd og visuelle ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging som gjør inne- og uteområder godt tilgjengelige for elever med kombinerte sansetap i barnehage og skole og dermed brukervennlige for alle: logiske planløsninger i bygningsmassen gode akustiske ...
 • Kommunen/fylkeskommunen

  18.12.2023 | Kapittel

  ...sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Videre har kommunen ansvar for barnehage, grunnskole, voksenopplæring og å yte spesialpedagogisk hjelp og støtte, samt spesialundervisning ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  ...andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Den er først og fremst rettet mot barn og unge i barnehage- og skolealder, men med enkle tilpasninger, kan prinsippene og fremgangsmåtene være aktuelle for ...
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  ...i ulikt organiserte skoletilbud. Vi håper at leseren sitter igjen med en større forståelse for barnehagens og skolens oppgave overfor denne viktige gruppen etter å ha lest boka. Turid Horgen mfl ...
 • CODA Norge - Foreningen hørende barn av døve

  13.09.2016 | Nettressurs

  På nettstedet finner du mye som er «bra å vite» både for helsestasjoner, barnehager, skoler og ellers alle som har spørsmål.  Informasjonen finnes på tegnspråk, norsk tale og norsk tekst. Hvis du er helt ...