Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 993 treff.
 • Erfaringer

  16.09.2021 | Kapittel

  ...skoler i ulike kommuner i Norge gjennomført dette som skoleutvikling. Skoler som har gjennomført kompetansetiltaket har gitt positive tilbakemeldinger på både innhold og opplegg. Dette er uttalelser fra noen ...
 • Arbeidsliv

  21.09.2023 | Kapittel

  ...hjelpemidler og kompenserende teknikker Eikholt har tilpasningskurs i regi av NAV. Signo har arbeidsmarkedstiltak for døve og personer med døvblindhet, på oppdrag fra NAV.
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  Hvorvidt utfordringene handler om innkoding, formidling eller begge deler har stor betydning for hvilke tiltak og hjelpemidler som vil være nyttige. Film skriving ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til en god ramme for barnet/den unge å utvikle seg innenfor. Generell forebyggende tilpasning og tiltak bidrar til forutsigbarhet og støtte. Autisme og pedagogisk tilrettelegging  Struktur og forutsigbarhet ...
 • Hva er stemmevansker?

  01.03.2023 | Kapittel

  ...innvirkning på barn og unges skolehverdag, hvordan man fungerer på jobb og på fritiden. Logopediske tiltak som er målrettede, bevisstgjøringsarbeid, samt tilrettelegging er viktige faktorer for at man skal ...
 • – Tegn og visuell støtte er nyttig for alle

  01.03.2024 | Artikkel

  – Om du har en elev i klassen med nedsatt hørsel vil sannsynligvis tiltakene du setter inn være nyttig for flere, mener tegnspråklærer i Statped, Solfrid Jacobsen. Hun mener at ingen metode fungerer for ...
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...skjemaer fra flere personer sammenfattes, vil det gi et helhetlig og positivt perspektiv av eleven. Tiltaket bidrar til at barnets stemme blir hørt. Kartlegging på trygg arena Det er viktig å finne en arena ...
 • Taleprosessering og ulike typer språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...om samme vanske eller ulike typer av vansker – og hva har det å si for valg av tiltak?   Alle barn uttaler ord feil tidlig i utviklingen. Dette skyldes at barna verken kan oppfatte alle lydlige forskjeller ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...symbolet hvilket eventyr det ønsker. Bruk av taktile planer og symboler vi også bidra til at barnet får tidlige leseerfaringer, symbolene bør derfor plasseres fra venstre mot høyre, som er i leseretning både for ...
 • Måltider

  28.08.2014

  Det er hensiktsmessig at du som er barnehagelærer, reflekterer over hvilke mål du skal prioritere til enhver tid for det enkelte barnet. Måltider Et barnehagemåltid er en kontekst med mange «høyverdige ...