Til hovedinnhold
Viser 721–730 av 1000 treff.
 • Microcephali

  10.06.2020 | Kapittel

  ...forekommer ved mange ulike sykdommer og syndromer. Microcephali kan skyldes en infeksjon hos fosteret tidlig i graviditeten som skader fosterets hjerne. Årsaken til en slik infeksjon kan være cytomegalusvirus ...
 • Luktesansen

  21.09.2023 | Kapittel

  Luktreseptorene blir utviklet tidlig i fosterlivet og små babyer er i stand til å gjenkjenne lukten av sin egen mamma. Luktesansen er en kraftfull sans når det gjelder å fremkalle minner fra tidligere opplevelser. En ...
 • Touch-metoden

  16.08.2023 | Kapittel

  ...skrivejobben mindre slitsom. framgangsmåte I tillegg til å lære bokstavenes plassering, bør eleven tidlig lære å skrive tall, punktum og komma. Tallene skrives ved hjelp av tallrekken over bokstavene, fortsatt ...
 • Tolk i opplæringen

  20.04.2023 | Kapittel

  ...jevnaldrende. Saltnes et.al (2020) viser til flere studier som diskuterer bruk av tolk som inkluderingstiltak. De peker på at døve elever bare er tilsynelatende inkludert gjennom å få oversatt det som ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...med nedsatt hørsel kan ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...utforske verden barnet skader seg selv Når atferden er et problem, må vi vurdere tilrettelegging og tiltak som kan forebygge eller dempe den. Det samme gjelder selvsagt også hvis atferden fører til at barnet ...
 • Synstap, selvstimulering og stereotypier

  06.09.2017 | Veileder

  ...avvikende oppførsel.  Vurder om det finnes alternativ aktivitet som kan erstatte uønsket atferd. Legg tiltak på mildest mulig nivå av det som kan ha effekt hvis det er nødvendig å prøve å endre atferd. 
 • Språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkvanske. Dersom det foreligger en språkvanske, kan det være behov for å sette inn helhetlige tiltak for denne, og det er ikke sikkert det er språklydsvansken det er viktigst å jobbe med da. Barn med ...
 • Svaksyntheit

  21.06.2023 | Kapittel

  Det er derfor viktig å ta omsyn til den totale synsfunksjonen for å kunne setje inn formålstenlege tiltak og gi godt tilpassa opplæring. Lær meir om dei ulike delfunksjonane som kan gi svaksynthet: Syn og ...
 • Geitekillingen som kunne telle til ti

  04.10.2023

  ...kan en også bryne seg på digitale og analoge oppgaver, og ei telleregle. Målgruppen er barn i barnehagealder og elever på 1.-2. trinn. Den levende fremstillingen på tegnspråk, følges av et like levende ...