Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 1000 treff.
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...skjemaer fra flere personer sammenfattes, vil det gi et helhetlig og positivt perspektiv av eleven. Tiltaket bidrar til at barnets stemme blir hørt. Kartlegging på trygg arena Det er viktig å finne en arena ...
 • Synstap, selvstimulering og stereotypier

  06.09.2017 | Veileder

  ...avvikende oppførsel.  Vurder om det finnes alternativ aktivitet som kan erstatte uønsket atferd. Legg tiltak på mildest mulig nivå av det som kan ha effekt hvis det er nødvendig å prøve å endre atferd. 
 • Språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkvanske. Dersom det foreligger en språkvanske, kan det være behov for å sette inn helhetlige tiltak for denne, og det er ikke sikkert det er språklydsvansken det er viktigst å jobbe med da. Barn med ...
 • Svaksyntheit

  21.06.2023 | Kapittel

  Det er derfor viktig å ta omsyn til den totale synsfunksjonen for å kunne setje inn formålstenlege tiltak og gi godt tilpassa opplæring. Lær meir om dei ulike delfunksjonane som kan gi svaksynthet: Syn og ...
 • Tolk i opplæringen

  20.04.2023 | Kapittel

  ...jevnaldrende. Saltnes et.al (2020) viser til flere studier som diskuterer bruk av tolk som inkluderingstiltak. De peker på at døve elever bare er tilsynelatende inkludert gjennom å få oversatt det som ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...med nedsatt hørsel kan ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...utforske verden barnet skader seg selv Når atferden er et problem, må vi vurdere tilrettelegging og tiltak som kan forebygge eller dempe den. Det samme gjelder selvsagt også hvis atferden fører til at barnet ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  8-step for Adults 48 kort med 6 & 8-trinns sekvenser, som blant annet viser følgende: presangen, fotballkamp og måltid på restaurant. Sosiale situasjoner (Social Situations) 8 sekskorts sekvenser hos frisøren ...
 • Geitekillingen som kunne telle til ti

  04.10.2023

  ...kan en også bryne seg på digitale og analoge oppgaver, og ei telleregle. Målgruppen er barn i barnehagealder og elever på 1.-2. trinn. Den levende fremstillingen på tegnspråk, følges av et like levende ...
 • Microcephali

  10.06.2020 | Kapittel

  ...forekommer ved mange ulike sykdommer og syndromer. Microcephali kan skyldes en infeksjon hos fosteret tidlig i graviditeten som skader fosterets hjerne. Årsaken til en slik infeksjon kan være cytomegalusvirus ...