Til hovedinnhold
Viser 741–750 av 1000 treff.
 • Forklaring

  13.09.2018 | Kapittel

  Tidlig i barns utvikling kjennetegnes kontakt av fysisk nærhet. Den voksne svarer på barnets smil, stemme, gjesping, vugging og veiving med hendene, slik at barnet oppfatter det. Avstanden er med andre ...
 • Nordsamisk fonemtest

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...brukes fra barnet er 4 år og oppover, men en kan også kartlegge yngre barn. Testen kan brukes i både barnehage og på skolen.     Kartleggingsprøven er organisert etter kategorier, slik at barnet enklere skal ...
 • Tilrettelagte aktiviteter

  28.08.2014

  ...aktivitetene er knyttet til spesifikke målsetninger, må du som barnehagelærer vurdere disse målene opp mot mer generelle målsetninger som preger barnehagens daglige virke. Dette kan være å vente på tur å sende videre ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...skape trygghet og tillit, og å reparere relasjoner når de brister eller bryter sammen. De voksne i barnehagen og på skolen skal tåle barnas følelser, og gi mening til dem og til atferden følelsene skaper.
 • Dele mapper i OneDrive

  18.12.2023 | Kapittel

  Velg Del i menyen som åpner seg Da kommer eleven inn i dialogboksen Send kobling, som er beskrevet tidligere i framgangsmåten blir som i punkt 6 – 9 over Med denne metoden er det eleven som bestemmer hvem ...
 • Hjelpemidler

  07.09.2022 | Kapittel

  ...skriver ut klistrelapper med punktskrift. Dette bidrar til at barnet kan bli kjent med punktskrift tidlig. En slik maskin regnes som et hjelpemiddel og kan søkes om fra hjelpemiddelsentralen. Tekniske hjelpemidler ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tegnspråk det språket som brukes for å snakke om språk; for å diskutere, sammenligne og forklare. I den tidlige leseopplæringen vil bimodalt tospråklige elever koble et skriftlig ordbilde direkte til et tegn fordi ...
 • Pfeiffer syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...er kjennetegnet ved at en eller flere av hodeskallens bensømmer (kraniosynostose) lukker seg for tidlig. Pfeiffer syndrom deles inn i tre typer, Pfeiffer-typene 1, 2, og 3. Type 1 er vanligst med få og ...
 • Trinn 6 To til tre forskjellig ord

  30.05.2023 | Kapittel

  ...som et forståelig ord. Eks.: mamma pappa eskil Når vi har kommet til dette nivået er personen en tidlig konvensjonell leser og skriver og bør nå få konvensjonell lese- og skriveopplæring i tillegg til ...
 • Trinn 13 To avsnitt som hører sammen - med minst tre setninger i hvert avsnitt som er sammenhengende

  30.05.2023 | Kapittel

  ...historiedeler) med minst to setninger som utdyper betydningen av hver. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til ...