Til hovedinnhold
Viser 741–750 av 1000 treff.
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  8-step for Adults 48 kort med 6 & 8-trinns sekvenser, som blant annet viser følgende: presangen, fotballkamp og måltid på restaurant. Sosiale situasjoner (Social Situations) 8 sekskorts sekvenser hos frisøren ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  ...en pedagogisk ressurs, dvs at de kan brukes fleksibelt hvis det er hensiktsmessig å intensivere innsatsen i perioder. Elever som bor i omsorgsboliger eller institusjoner vil være omfattet av «Forskrift ...
 • Taleprosessering og ulike typer språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...om samme vanske eller ulike typer av vansker – og hva har det å si for valg av tiltak?   Alle barn uttaler ord feil tidlig i utviklingen. Dette skyldes at barna verken kan oppfatte alle lydlige forskjeller ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...symbolet hvilket eventyr det ønsker. Bruk av taktile planer og symboler vi også bidra til at barnet får tidlige leseerfaringer, symbolene bør derfor plasseres fra venstre mot høyre, som er i leseretning både for ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  Alle barn med TS er forskjellige. Noen tiltak er til hjelp for enkelte, mens de samme tiltakene ikke hjelper for andre. Stor variasjon i vanskebildet og sameksisterende vansker kan skape behov for periodevis ...
 • Måltider

  28.08.2014

  Det er hensiktsmessig at du som er barnehagelærer, reflekterer over hvilke mål du skal prioritere til enhver tid for det enkelte barnet. Måltider Et barnehagemåltid er en kontekst med mange «høyverdige ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...med få voksne i barnehagen. Barn oppnår vanligvis samspill først med nære omsorgsgivere, som mor, far og nære familiemedlemmer. Hvis barnet er sammen med for mange voksne i barnehagen, skaper det hverken ...
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  ...dersom konverteringsprogrammet Duxbury versjon 12.4 brukes, blir tegnene riktige.  Punkskriftbøker i barnehager og skoler  Det er viktig at brukere av samisk punktskrift har riktig utstyr og programvare tilgjengelig ...
 • Barn og unge med nedsatt syn. Håndbok for PP-tjenesten

  30.11.2015 | Bok/hefte

  ...likeverd og høy kvalitet i barnehagen. Heftet er først og fremst ment som en hjelp i PP-tjenestens arbeid med utredning og sakkyndig vurdering. Det er også aktuelt for barnehager, skoler og andre som har ...
 • Vansker med å sovne om kvelden

  23.05.2018 | Kapittel

  ...om kvelden. En slik bevisstgjøring kan noen ganger føre til en bedring i seg selv. Samarbeid med barnehagen om soverutiner. Smokk og/eller kosedyr kan være betryggende og beroligende for noen barn.