Til hovedinnhold
Viser 771–780 av 1000 treff.
 • Victor Reader Trek - Multimediaspiller og GPS for synshemmede

  17.01.2019 | Artikkel

  ...inngangen. Kart og nøyaktighet Victor Reader Trek har høyere nøyaktighet og bedre GPS-mottaker enn tidligere GPS-er for synshemmede, men den kan få problemer med å bestemme posisjonen din nøyaktig. Under en ...
 • 10 tips som gjør tekstene dine lettere å forstå

  01.10.2020 | Artikkel

  ...det vanskeligere å forstå hva som er viktig. La setningene ha ett poeng hver, og plasser poenget så tidlig som mulig. Da er du sikker på at leserne får det med seg. Unngå svulstig språk På skjermen ser kanskje ...
 • Nedsatt arbeidstempo (prosesseringshastighet)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...gjennomgått med egne ord. Gi ekstra tid til oppgaver og prøver. Blande inn elementer fra lærestoff en tidligere har jobbet med i det nye for å øke antall repetisjoner. Legg for eksempel inn brøkuttrykk i geometriske ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

  29.09.2020 | Artikkel

  ...kravet når det gjelder nivå. Statped erfarer at det er av stor betydning at det ikke blir gjort valg tidlig i elevens skoleløp som begrenser videre skolegang. Om eleven for eksempel ikke deltar i matematikkundervisningen ...
 • Syns- og hørselssans

  21.09.2023 | Kapittel

  ...involverer ikke bare øyet, men store deler av hjernen. Dette skjer når vi knytter synsinntrykk til tidligere erfaringer, eller når vi retter blikket mot noe som fanger oppmerksomheten. Hørselen er, i likhet ...
 • Å gjøre det usynlige synlig – sosial fungering og forutsigbarhet med digitale verktøy

  22.11.2016 | Video

  Videoforelesning med Siw Klemetsen, seniorrådgiver, Statped og Pernille Lavoll Baade, tidligere rådgiver i Statped. Hvordan kan barn som strever med sosiale ferdigheter inkluderes og være deltakere i undervisning ...
 • Et godt samspill – guide om samspillsstrategier

  31.03.2020 | Bok/hefte

  ...samspill. Her forteller vi kort hva alvorlig og dyp utviklingshemning innebærer, at vi kan lære av det tidlige samspillet med små barn, om hvordan vi møter personen, og at vi som er rundt personen, har ansvar ...
 • Oppfølging og tilrettelegging

  21.09.2023 | Kapittel

  ...trenger oppfølging for å kunne gjennomføre utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet. Tidlig veiledning og oppfølging av den syns- og hørselshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes ...
 • Trinn 10 Tre eller flere setninger, ikke relatert til hverandre

  30.05.2023 | Kapittel

  ...være perfekt - bare på et nivå der et tiltenkt publikum kan lese den. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til ...
 • Trinn 11 Tre eller flere setninger som hører sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...setninger kan omorganiseres/bytte plass uten at det endrer innholdet). Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til ...