Til hovedinnhold
Viser 781–790 av 1001 treff.
 • Åpenhet om synsnedsettelsen

  23.10.2023 | Kapittel

  ...sosial deltakelse og inkludering. Det bidrar til forståelse for hva synsnedsettelsen innebærer. Å være tidlig ute med konkret og positiv informasjon kan bidra til trygghet for både eleven, personalet, medelever ...
 • Trinn 10 Tre eller flere setninger, ikke relatert til hverandre

  30.05.2023 | Kapittel

  ...være perfekt - bare på et nivå der et tiltenkt publikum kan lese den. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til ...
 • Trinn 11 Tre eller flere setninger som hører sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...setninger kan omorganiseres/bytte plass uten at det endrer innholdet). Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til ...
 • Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

  06.06.2023 | Kapittel

  [tre] setninger som utdyper betydningen av hver. Personer på dette nivået er fortsatt å regne som tidlige lesere og skrivere og trenger fortsatt fokus på systematisk lese- og skriveopplæring. De må ha muligheter ...
 • TegnBrum2

  10.08.2016 | DVD

  ...problemer med avspilling av video. Det betyr at du ikke har Indeo video driver installert på PCen din. Tidligere var Indeo videokodek standard i Windows, men i nyere Windows har Microsoft fjernet den. De som har ...
 • Å gjøre det usynlige synlig – sosial fungering og forutsigbarhet med digitale verktøy

  22.11.2016 | Video

  Videoforelesning med Siw Klemetsen, seniorrådgiver, Statped og Pernille Lavoll Baade, tidligere rådgiver i Statped. Hvordan kan barn som strever med sosiale ferdigheter inkluderes og være deltakere i undervisning ...
 • Et godt samspill – guide om samspillsstrategier

  31.03.2020 | Bok/hefte

  ...samspill. Her forteller vi kort hva alvorlig og dyp utviklingshemning innebærer, at vi kan lære av det tidlige samspillet med små barn, om hvordan vi møter personen, og at vi som er rundt personen, har ansvar ...
 • Oppfølging og tilrettelegging

  21.09.2023 | Kapittel

  ...trenger oppfølging for å kunne gjennomføre utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet. Tidlig veiledning og oppfølging av den syns- og hørselshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes ...
 • Syns- og hørselssans

  21.09.2023 | Kapittel

  ...involverer ikke bare øyet, men store deler av hjernen. Dette skjer når vi knytter synsinntrykk til tidligere erfaringer, eller når vi retter blikket mot noe som fanger oppmerksomheten. Hørselen er, i likhet ...
 • Eksempler på apper med påminnelser og timere

  23.10.2019 | Kapittel

  ...som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd, og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg ...