Til hovedinnhold
Viser 791–800 av 1000 treff.
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...del grunnleggende grammatiske begreper og dermed kan være med og snakke om språk. Dette kan læres tidlig ved å bruke riktig terminologi og gjennom lek. Som et eksempel kan leker som Mitt skip er lastet ...
 • Eksempler på apper med påminnelser og timere

  23.10.2019 | Kapittel

  ...som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd, og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...med synshemming er nødvendig for å sikre at de får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og på skolen. Voksnes rolle og holdning har stor betydning, og her er støttelærer og assistenters ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...synstapet ved å benytte berøringssansen, og de bruker punktskrift og/eller annet taktilt materiell i barnehage og skole. Vi har gode erfaringer med å bruke følelsesgjenstander i følelsessamtalene, men bruken ...
 • Hvorfor er det nødvendig å lære blinde barn og leke med jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...trenger likevel bekreftelse på at det de gjør er bra samt veiledning i sansekompenserende tiltak. Slike tiltak kan være å få barnet aktivt motorisk, lære det å leke, vise barnet andre barn og støtte det ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...brukes til kartlegging, målformulering, planlegging, tilrettelegging, evaluering og har fokus på tiltak. Bagadallanskoviide (veiledning til skjemaene) veileder hvordan individuelt tilrettelagt opplæring ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til uttrykk i hverdagen, både faglig og sosialt, for å kunne analysere atferden og finne ut hvilke tiltak en skal sette inn. Faste strukturer og visuelle/taktile symboler er god støtte for å forstå språk ...
 • At være barn og ung med Usher syndrom

  04.01.2022 | Bok/hefte

  Erfaringene som beskrives i dette heftet kan bidra til mer kunnskap om betydningen av forebyggende tiltak allerede i barndommen til mennesker med Usher syndrom. Bettina Kastrup Pedersen, Karina Højbjerre ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...planleggingsverktøy for individer med JNCL i ulike livsfaser, og den inneholder noen små forsøk der tiltak er prøvd ut. Boka angir retningslinjer og forslag til god praksis med utgangspunkt i den typiske ...
 • Kartlegging av språklydsforstyrrelser (Diffkas)

  04.10.2023

  Diffkas er det mulig å avgjøre hvilken undergruppe av språklydsforstyrrelser et barn tilhører, slik at tiltak kan tilpasses type vanske. Kartleggingsverktøyet består av en hovedtest (Stimulusbok 1), en inkonsistenstest ...