Til hovedinnhold
Viser 911–920 av 995 treff.
 • Barns forståelse

  10.11.2021 | Kapittel

  2016) baserer seg på studier av hørende, minoritetsspråklige barn som kommuniserer via tolk i barnehagen. Mye av det som berøres i rapporten samsvarer med erfaringene til de tegnspråktolkene og pedagogene ...
 • Rollelek

  30.01.2018 | Kapittel

  ...gjennomskue, og som barna trenger hjelp til å forstå er spontan og uforutsigbar  Rammeplan for barnehagen Om barnet har særinteresser, kan lek som bygger på disse interessene, øke sjansen for at barnet ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...utvikle seg til en sosial funksjonshemming. For å hindre det må barnet være aktivt deltakende i alle barnehagens aktiviteter. En må ikke påpeke blindismene overfor barnet, men avlede og unngå venting.
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  ...egenomsorg Med noen tilpasninger kan IOP-en også brukes som individuell utviklingsplan (IUP) i barnehager. Knut Slåtta Statped, 2018 ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...var «ba, ba, ba, ba». 10b «Latesomlek» hvor barna leker at de de pusser tenner ved en stolpe i barnehagen. De er svært fornøyde og ser på og følger hverandre. Her ser vi at jeg som voksen er med i leken ...
 • Eksempler på å forberede seg med video og bilde

  23.10.2019 | Kapittel

  ...redigeringsprogram hvis du har behov for å redigere. Aktuelt innhold i forberedelsesfilm: Inne på barnehagen/skolen Uteområde Klasserom Plassering i omgivelsene. Eksempel pult, hylle og knagg Ved langtids ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...litt kunnskap om språket. Det er et ønske at VEND & VIPP skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring. Med spillet VEND & VIPP får barna erfare at tegn kan ha en form som bygger på ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...litt kunnskap om språket. Det er et ønske at TegnRik skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring. Ved å spille TegnRik vil barna kunne lære litt tegnspråk. I videoene til aktivitetskortene ...
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...rammer og støtte styrker vi muligheten for at barna kan delta selvstendig i undervisningen og i barnehagen, med overskudd til å konsentrere seg om det faglige innholdet og det sosiale samspillet. Det blir ...
 • SIM - samisk kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...standardisert for barn fra 2 1/2 til 6 1/2 år. Standardiseringen ble gjennomført med 144 barn i samiske barnehager.   SIM er utviklet av SEAD med finansiering av Sametinget.