Til hovedinnhold
Viser 931–940 av 993 treff.
 • Elektroniske ordbøker

  21.12.2023 | Kapittel

  ...standardutgaven. Installasjonsutgaven Ordnett Pluss bruker Apper for iOS, Android, Windows og Mac. Tidligere har vi frarådet denne versjonen, da den ikke fungerer med skjermleserprogramvare. Vi må komme tilbake ...
 • TegnSkatter

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...egner seg for alle som liker å leke, lære og som har en liten sjørøver i magen. Vi har hatt både barnehagen og småskoletrinnet i tankene da vi lagde matta. TegnSkatter retter seg både til tegnspråklige barn ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...elevene og hva som er vanskelig for dem i skolehverdagen, har stor betydning for tilrettelegging og tiltak. Under ses en figur som illustrerer hvordan ulike diagnoser og vansker kan være til stede hos mennesker ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...sommerfugl. Appen kan brukes i barnehagen, av foreldre og barn. Video Videoen er laget av StoryToys. Appen kan brukes som utgangspunkt for språkstimulering i barnehagen og småskolen. Det er ingen opplesning ...
 • 2.4 Tegn-til-tale i et inkluderende fellesskap

  11.06.2024 | Kapittel

  ...for alle (Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, UNESCO 1994).  Barnehager skal være inkluderende fellesskap hvor alle får ytre seg, bli hørt og delta. Skoler skal utvikle ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...at det lærte skal bli automatisert og utføres uten for mye tankevirksomhet. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...styrker det selvfølelsen og gir et godt bidrag til god psykisk helse. Det psykososiale miljøet i barnehagen tilpasses alle barn. Det er i leken barna finner sine venner. For barn er deltagelse i lek det ...
 • Tips til foreldre

  08.06.2016 | Artikkel

  ...uker, eller en hel måned før dere skifter aktiviteter. Det er fint om også andre i familien og barnehagen/skolen er informert om hva dere øver på. Oppgave 1 Gjem fem ting i en plastpose. La barnet ta en ...
 • Forstørrende tv

  02.10.2023 | Kapittel

  ...med mange funksjoner det er behov for høyt eller lavt forstørringsnivå det er behov for tv både i barnehagen/skolen og hjemme lesmer     ...
 • Lydutjevningsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  De siste årene har teknisk utstyr blitt tilgjengelig i stadig flere barnehager og klasserom. Utstyret kalles lydutjevningsanlegg og består av høyttalere, lærer- og elevmikrofoner. Avhengig av rommets utforming ...