Til hovedinnhold
Viser 941–950 av 993 treff.
 • 1.5.2 Eksempel 2: Å bygge veien frem til lek når barnet har taktil skyhet

  04.03.2024 | Kapittel

  ...lydknappen til objektet som både vibrerer og gir lyd fra seg når knappen er skrudd på. Det som tidligere var helt oppslukende for Khalid, er nå blitt en av flere muligheter som har vokst frem under gjentatte ...
 • Hvordan bruker vi følelsesgenstander?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...det barnet selv føler her og nå. Så bruke følelsesgjenstander som tegn på hva barnet følte i en tidligere sammenheng eller hva barnet tror det vil kunne kjenne i en tenkt situasjon i framtida. Etter hvert ...
 • Leddrekkefølgen

  11.04.2024 | Kapittel

  ...da i verbet. Slik er det i hovedsak ikke på norsk tegnspråk. I norsk tegnspråk forteller en ofte tidlig i fortellingen da noe skjedde eller når det skal skje. Tidsangivelsen kan være knyttet til noe som ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  Nevroutviklingsforstyrrelser er tilstander der nevrologisk og psykologisk utvikling er forsinket eller avvikende fra tidlig barndom. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...nerveaktiviteten i mange tilfeller komme gradvis tilbake, og stemmen vil fungere mer eller mindre som tidligere. Man kan også få skade på nerven som regulerer tonehøyden i stemmen, nervus Superior. Da vil det ...
 • Skrivemetodikk – mot en grunnleggende ferdighet trinn 6-14

  31.05.2023 | Kapittel

  ...tankene sine. Fra strukturert til selvstendig skriving Dette er en metode til bruk for å støtte en tidlig skriver som er kommet litt i gang. Den skriveaktiviteten som beskrives nedenfor handler om at hver ...
 • Deltidsopplæring (1.−10. trinn) norsk tegnspråk

  31.08.2023 | Kapittel

  ...mellom-/ungdomstrinn må det legges ved ny sakkyndig vurdering dersom det er vesentlige endringer fra den tidligere. Elever som vil ha utbytte av norsk tegnspråk i opplæringen, kan få tjenesten deltidsopplæring hos ...
 • Å lese sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...begrepene i bøkene. Når vi skal lese for noen, kan vi ha lett for å velge en bok vi ikke har lest tidligere. Dersom vi stadig velger nye bøker, gir vi personen liten mulighet å kjenne igjen boka. Forståelse ...
 • Leservisning og Lytt til side

  05.10.2021 | Kapittel

  Skjul leservisning, eller på tilbakeknappen for å gå til forrige side.   Som vi har vært inne på tidligere anbefaler vi at du setter på leservisning før du velger Les opp skjerm når du ønsker å få nettsider ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...punkt 8 under. De fleste med litt erfaring vil greit kunne lese 8-punkt, og det er fint om eleven tidlig vender seg til å lese datapunktskrift. Du finner valget Litterær 6 punkt under Punkt > Tegnpresentasjon ...