Til hovedinnhold
Viser 951–960 av 1001 treff.
 • TegnSkatter

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...egner seg for alle som liker å leke, lære og som har en liten sjørøver i magen. Vi har hatt både barnehagen og småskoletrinnet i tankene da vi lagde matta. TegnSkatter retter seg både til tegnspråklige barn ...
 • Betydningen av å lære skriftspråk

  07.06.2023 | Kapittel

  ...bør personene ha tilgang på alfabetet så tidlig som mulig. Fra bokstaver til lesing og skriving – alle nivåer har en verdi Evnen til å stave, selv på et tidlig nivå, gir personer med kommunikasjonsutfordringer ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...sommerfugl. Appen kan brukes i barnehagen, av foreldre og barn. Video Videoen er laget av StoryToys. Appen kan brukes som utgangspunkt for språkstimulering i barnehagen og småskolen. Det er ingen opplesning ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...seg hvem som sier hva. Kanskje vurdere mindre grupper? Cliff:  – Her var det mange gode forslag på tiltak. Olve og Kaja har også noen egne tips. Olve:  – Spør meg om jeg har fått med meg det som har blitt ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...skolefraværet er viktig for å kunne sette inn gode tiltak. Skolefravær hos elever med nevroutviklingsforstyrrelser har alltid flere årsaker. For å treffe med riktige tiltak må man ha et helhetlig bilde av elevens ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...stort ubehag ved å ha elever som utvikler alvorlig skolefravær. Skolene forteller om mange ulike tiltak som har vært forsøkt over tid, uten at eleven klarer å møte opp. PP-tjenestens rolle PP-tjenesten ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...elevene og hva som er vanskelig for dem i skolehverdagen, har stor betydning for tilrettelegging og tiltak. Under ses en figur som illustrerer hvordan ulike diagnoser og vansker kan være til stede hos mennesker ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...styrker det selvfølelsen og gir et godt bidrag til god psykisk helse. Det psykososiale miljøet i barnehagen tilpasses alle barn. Det er i leken barna finner sine venner. For barn er deltagelse i lek det ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...at det lærte skal bli automatisert og utføres uten for mye tankevirksomhet. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser ...
 • Forstørrende tv

  02.10.2023 | Kapittel

  ...med mange funksjoner det er behov for høyt eller lavt forstørringsnivå det er behov for tv både i barnehagen/skolen og hjemme lesmer     ...