Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 804 treff.
 • Barnehage

  26.06.2016 | Tema

  Barnehagen er et viktig sted for utvikling, lek og læring hos alle barn. I barnehagen kan barn som trenger hjelp og støtte, oppdages tidlig, og god tilrettelegging kan settes inn raskt. 
 • Tiltak – tidlig innsats i barnehagen

  28.08.2014 | Seksjon

  Tiltak for barn i barnehage med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, høyt aktivitetsnivå og manglende impulskontroll. De kan også ha vansker med sosialt samspill, språk og kommunikasjon. Les mer om ...
 • Om tidleg innsats i barnehagen og tiltak på skulen

  16.11.2017 | Artikkel

  Tidleg innsats i barnehagen og tiltak på skulen handlar om å gi hjelp så tidleg som mogleg i livet til eit menneske, anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats i barnehagen ...
 • Flerspråklighet, tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen

  02.09.2022 | Artikkel

  Flerspråklige barn og ungdom kan, med tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen, delta i meningsfulle læringsaktiviteter fra den dagen de starter i barnehage/skole.  For de som ikke behersker opplæringsspråket ...
 • Tidlig innsats i barnehagen

  10.02.2021

 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  Barnehageguiden er laget for barnehageansatte for å skape en bevisstgjøring over barns atferd for å lettere kunne gjenkjenne symptomer på ADHD. Det er ikke alltid lett å vite om uro, hyperaktivitet og ...
 • Stamming i barnehagealder

  11.03.2022 | Artikkel

 • Barnehagelærere

  21.01.2021

 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  Oppfølginga inneber å rettleie tilsette i barnehage og skule.  Logopeden arbeidar med eleven for auka medvit kring tale og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell og lærarar kan hjelpe barnet med å rette ...
 • Synstap i barnehagealder

  10.06.2016 | Seksjon

  Foreldrene har ansvar for å skape gode oppvekstsvilkår for sitt barn. Tidlig støtte og hjelp er viktig for å sikre en god utvikling hos barn med synstap. Les mer om synsvansker før skolealder.