Til hovedinnhold
Viser 151–160 av 806 treff.
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  – Jeg møter ofte møter foreldre og barnehageansatte som er litt engstelig for å gjøre noe «feil» når de skal tilrettelegge for barn med nedsatt syn. Da er min jobb å ufarliggjøre og få dem til å senke ...
 • Tegn-til-tale e-læring

  11.06.2024 | Artikkel

  ...gå i gang med å bruke tegn så tidlig som mulig – for det er gøy å gjøre seg forstått sammen! Ena Film Tegnspråktolket versjon nedtrekk Målgruppe: Ansatte i PPT, barnehage, skole. E-læringen er og for alle ...
 • – Slik forebygger du skolefravær med oppdagerkompetanse

  18.04.2024 | Artikkel

  Hva kan du som barnehagelærer og lærer gjøre for å forebygge at elever utvikler skolefravær? Oppdagerkompetanse er et stikkord, mener rådgiver i Statped, Kristine Damsgaard. Her deler hun erfaringer og ...
 • Språkforstyrrelser og overgangar

  04.08.2023 | Artikkel

  Barn og unge med språkvanskar eller andre særlege behov er ekstra sårbare når dei byter frå barnehage til skule og i andre viktige overgangar. Ein overgang er krevjande både for barnet og for dei som ivaretek ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...læringsfellesskapet i barnehage og skole.  Inkludering er et mål i rammeplanen I Norge er sosial tilhørighet og fellesskap et sentralt mål både i barnehage og i skole. Rammeplanen for barnehagen vektlegger et ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...sentralt, forklarer rådgiveren. Ved overganger, for eksempel fra barnehage til skole, er det nyttig å lytte til erfaringer fra barnehagen. Det handler ikke bare om verktøy og metode, men å bli kjent med ...
 • – En fagdag fikk meg til Statped

  29.11.2022 | Artikkel

  ...rådgiver i Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring, avdeling syn. Hun har tidligere jobbet i avdeling kombinerte sansetap og døvblindhet, med voksne. Utdanningsløpet hennes startet ...
 • Nytt miljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...fra et trygt og oversiktlig hjemmemiljø til et barnehagetilbud med mange andre barn, går for de aller fleste barn veldig bra. Det er viktig at barnehagen er oppmerksom på barnets kombinerte syns- og hørselsvansker ...
 • Spesialpedagogisk hjelp for barn under lærepliktig alder

  18.12.2023 | Kapittel

  I Barnehageloven står det at barn under opplæringspliktig alder, som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til å få det. Foreldrene skal gi sitt samtykke. PP-tjenesten er sakkyndig instans ...
 • Hva er utviklingshemming?

  07.02.2023 | Artikkel

  ...tillegg får noen en uspesifisert utviklingshemmingsdiagnose. Det kan gjelde om utredningen skjer i tidlig alder, eller det er usikkerhet om evnenivået. Voksne mennesker med lett utviklingshemming forventes ...