Til hovedinnhold
Viser 161–170 av 829 treff.
 • Hva gjør du når du får et barn med hodeskade?

  25.04.2024 | Artikkel

  Konsekvensene etter en ervervet hjerneskade blir oftest tydeligere når barnet kommer tilbake til skolen og barnehagen. Da er det viktig at læreren vet noe om hvordan disse barna bør møtes, sier rådgiver i Statped ...
 • Språkforstyrrelser og overgangar

  04.08.2023 | Artikkel

  Barn og unge med språkvanskar eller andre særlege behov er ekstra sårbare når dei byter frå barnehage til skule og i andre viktige overgangar. Ein overgang er krevjande både for barnet og for dei som ivaretek ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...læringsfellesskapet i barnehage og skole.  Inkludering er et mål i rammeplanen I Norge er sosial tilhørighet og fellesskap et sentralt mål både i barnehage og i skole. Rammeplanen for barnehagen vektlegger et ...
 • – En fagdag fikk meg til Statped

  29.11.2022 | Artikkel

  ...rådgiver i Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring, avdeling syn. Hun har tidligere jobbet i avdeling kombinerte sansetap og døvblindhet, med voksne. Utdanningsløpet hennes startet ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...sentralt, forklarer rådgiveren. Ved overganger, for eksempel fra barnehage til skole, er det nyttig å lytte til erfaringer fra barnehagen. Det handler ikke bare om verktøy og metode, men å bli kjent med ...
 • Nytt miljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...fra et trygt og oversiktlig hjemmemiljø til et barnehagetilbud med mange andre barn, går for de aller fleste barn veldig bra. Det er viktig at barnehagen er oppmerksom på barnets kombinerte syns- og hørselsvansker ...
 • Program 25.april 2024

  21.05.2024 | Artikkel

  − Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole Opptak fra Statkonferansen 2024 (YouTube) Program Statpedkonf 2024   ...
 • Spesialpedagogisk hjelp for barn under lærepliktig alder

  18.12.2023 | Kapittel

  I Barnehageloven står det at barn under opplæringspliktig alder, som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til å få det. Foreldrene skal gi sitt samtykke. PP-tjenesten er sakkyndig instans ...
 • Hva er utviklingshemming?

  07.02.2023 | Artikkel

  ...tillegg får noen en uspesifisert utviklingshemmingsdiagnose. Det kan gjelde om utredningen skjer i tidlig alder, eller det er usikkerhet om evnenivået. Voksne mennesker med lett utviklingshemming forventes ...
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...fra barnehage til skole kan gi mange utfordringer for et barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet. Skoleforberedelser bør starte tidlig, der det er et samarbeid mellom barnehage, foreldre ...