Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 802 treff.
 • Språk og kommunikasjon for barn med nedsatt hørsel (0-6 år)

  23.06.2016 | Artikkel

  ...kommunikasjon i hjemmet og barnehagen blir godt tilrettelagt og gjennomført.  Barn vil ofte kunne forstå og produsere talespråk selv hvis de blir diagnostisert med et hørselstap tidlig i livet får tilpasset ...
 • Rettigheter for barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...med nedsatt hørsel får tilbud om barnehageplass. Barn med nedsatt funksjonsevne, som nedsatt hørsel, har rett til prioritet ved opptak i barnehage ifølge barnehageloven § 18. Prioritet ved opptak.  Barn ...
 • Auditiv-verbal språkveiledning

  18.01.2024 | Tjeneste

  ...foreldre og fagpersoner som tidlig innsats for små barn med nedsatt hørsel. Foreldre er den viktigste støtten i lytte- og talespråklig utvikling for de aller minste barna. Barnehagelærere og spesialpedagoger er ...
 • Lek og inkludering – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...må bygge på hva barnet gis av muligheter til å utvikle seg og mestre. Skal vi leke sammen? Video barnehage hørsel Videoen med synstolking (youtube.com) Videoen med tegnspråktolking (youtube.com)  Les mer ...
 • – Bygg på det som fungerer

  09.11.2023 | Artikkel

  ...grunnleggende viktig for læring og utvikling. Det står dermed sentralt i en PP-rådgivers arbeid i barnehage og skole. ASK handler om tiltak for å gi personer uten eller med svært et begrenset talespråk, utvidede ...
 • Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat (CI)

  21.02.2020 | Artikkel

  ...barn med cochleaimplantat” fra Kunnskapssenteret (2011) indikerer at barn med CI begynner tidlig i barnehagen, og slår samtidig fast at utformingen og kvaliteten av det pedagogiske tilbudet i Norge som ...
 • Stamming i et praksisrettet perspektiv

  12.09.2019 | Artikkel

  Artikkelforfatter: Cliff Baluyot, Karoline Hoff, Ane Hestmann Melle Oppfølging av stamming i barnehagealder og tidlig skolealder Artikkelforfatter: Ane Hestmann Melle, Linn Stokke Guttormsen, Stine Brubak, ...
 • Samtaleguide om barnets morsmål

  29.03.2017 | Bok/hefte

  Verktøy for barnehager til bruk i foreldresamtaler for å få kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling.   Å uttrykke seg på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. En samtale mellom ...
 • Program 25.april 2024

  15.01.2024 | Artikkel

  − Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole Det varierte mangfoldet vi står overfor i barnehager og skoler krever kulturell innsikt, tverrfaglig kompetanse og samarbeid ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  I barnehagen vil personalet kunne møte barn med en atferd som gir grunn til bekymring. Det kan være barn som er mer urolige, og aktive og mer ukonsentrerte og impulsstyrte enn forventet ut fra alder. Barna ...