Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 802 treff.
 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...går det siste året i barnehagen. Screening 20 spørsmål gir dermed et godt grunnlagfor å spore opp barn som trenger ytterligere språkutredning. Screening med 20 spørsmål gir barnehage og skole en stor grad ...
 • Lover og rettigheter

  04.08.2023 | Kapittel

  Flerspråklige i barnehage og skole har samme grunnleggende rettigheter som andre.  Dette gjelder både gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og rett til å gå på nærskolen. Minoritetsspråklige ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  Overgangene fra barnehage til skole og mellom grunnskole og videregående opplæring er sårbare prosesser. Tiltak rundt barn og unge med nedsatt hørsel krever langsiktig planlegging. Det er nødvendig med ...
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...skolen generelt. Mange hørselshemmede elever, med og uten CI, kan ofte ha gode leseferdigheter på tidlige årstrinn, men hos mange avtar dette med alderen. Årsakene til dette kan være mange: elevens ordforråd ...
 • Code Jumper undervisningsopplegg

  09.05.2022 | Kapittel

  Jumper kan benyttes fra tidlig barnehagealder. Her ser dere en gutt på tre år som selv finner frem til dyrelyder og hastigheten på lyden. Dette kan gjøres i små grupper i barnehagen. Barna kan så få gjenta ...
 • Øyestyring på data for barn i førskolen

  27.01.2016 | Video

  ...noen barn. Det er avgjørende å komme tidlig i gang. Se video om hvordan Linnea (5) fra Stjørdal bruker øyestyring på dataen.  Linnea er 5 år og går i Tussilago barnehage i Stjørdal. For henne kan bruk av ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...blindt barn får jo ikke tilgang på bokstavene hele tida. Cliff: – Vi befinner oss i en barnehage Finnmark. Barnehagen ligger på et sted med praktfull beliggenhet, omringet av natur og utsikt til fjorden ...
 • –Lytt til foreldrene

  23.08.2023 | Artikkel

  ...relser og ufrivillig skolefravær har blitt mer komplekse, og at fraværene er mer langvarig enn tidligere. Det har også dukket opp nye utfordringer som kravangst, noe man ikke snakket om for bare noen år ...
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  Det tidlige samspillet mellom voksne og barn danner grunnlaget for språklig utvikling. Samspillet skjer naturlig for de fleste voksne. Men overfor noen barn trenger man en bevisstgjøring om dette samspillet ...
 • Relevante begreper

  15.12.2023 | Kapittel

  ...hendelser foregår innenfor i barnehage og skole. Barnets/elevens kontekst er i et avhengighetsforhold til miljøer og faktorer utenfor barnehage og skole. Inkludering Inkludering i barnehage og skole handler om ...