Til hovedinnhold
Viser 231–240 av 804 treff.
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...avhengig av hvorvidt de kan gjøre seg nytte av språklyder eller ikke. Døve med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole Døve barn i Norge har som regel norsk tegnspråk (NTS) som sitt første- eller andrespråk ...
 • Webinar i opptak

  04.08.2023 | Kapittel

  Webinar om DDI for barnehage og PP-tjenesten Webinar om DDI for barnehage og PP-tjenesten   Webinar om DDI for skole og PP-tjenesten  Webinar om DDI for skole og PP-tjenesten   Webinar om DDI for beslutningstakere ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...førskolen (Routman, 2003). Barna trenger å bade i litteratur og må leses for daglig – hjemme og på barnehagen. Denne erfaringen styrker språk- og begrepsinnlæring og tekstkunnskap. Den gir rammen for læring ...
 • Stemmevansker hos barn

  03.03.2023 | Kapittel

  ...overbelastning av stemmen. Heshet rammer ofte utadvendte og aktive barn som prater mye. Barn som er svært for tidlig født og barn som har vært intubert, har større risiko for å utvikle langvarige stemmevansker dersom ...
 • Synstap før skolealder

  26.05.2023 | Artikkel

  ...begynner i barnehagen rundt ett-årsalder. Det gjelder også for sterkt synshemmede barn. Personalet har en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer. Les mer om oppstart og overgangen til barnehage. Nærhet ...
 • Teknisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...mange timer i barnehagen hver dag. Det er derfor viktig at barnehagen er kjent med den teknologien som barnet bruker og har rutiner for å følge opp bruken av høreapparat eller CI.   I tidlig alder er det ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...barnet. Men de understreket også at de måtte være til stede. Johannes hadde sett og prøvd tolking i barnehagen, sammen med pedagog som også er døv. Det kan være en trygghet for alle parter om tegnspråklige ...
 • Den inkluderende samlingsstunden

  07.03.2024 | Artikkel

  ...tilrettelegging for barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet.   Målgruppe: Barnehagepersonale, men kan også være nyttig for alle som jobber med barn med multifunksjonshemming og kombinerte ...
 • Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

  07.02.2023 | Artikkel

  De fleste barnehager og skoler vil over tid møte barn og elever med utviklingshemming. Den relativt høye forekomsten av utviklingshemming medfører at alle kommuner må ha kompetanse om tiltak og tilrettelegging ...
 • Nedsatt høyrsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  Tiltak for lærarar som skal inkludere barn og elevar med høyrselstap i barnehagar og skular. Tips for å inkludere barn og elevar med høyrselstap ...