Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 804 treff.
 • Autisme

  09.06.2016 | Fagområde

  Autismespekterforstyrrelser (ASF) kan gi utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt. Funksjonsnivået blant de som har ASF varierer ...
 • Stemmevansker

  21.02.2024 | Fagområde

  ...sykdom. Om stemmen svikter, kan dette få konsekvenser for kommunikasjon og psykososial fungering i barnehagen, skolen, arbeidslivet, og livet for øvrig.
 • Praktisk informasjon

  30.01.2024 | Artikkel

  ...samiske skoler og barnehager. Målgruppen for fagdagene er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, men naturligvis passer fagdagene også for barnehage- og skoleeiere, ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelagt opplæring

  01.12.2023 | Seksjon

  Når barn og elever har nedsatt hørsel, trenger de at barnehager og skoler tilrettelegger opplæringen pedagogisk, fysisk og teknisk. Slik gjør du det.
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  ...tegnspråktolket Skriftspråkstimulering og barn med blindhet Anne er spesialpedagog og jobber i barnehagen til Ada (5). Ada har en synsnedsettelse som gjør at hun ikke kan lese skrift med øynene. Derfor ...
 • Lett tilgjengelig ASK-opplæring

  06.12.2019 | Artikkel

  Der har Næsheim ASK som sitt arbeidsområde. Han opplever at ASK-kompetansen varierer i skole og barnehage. – Det er ikke lett å spre ASK-kompetansen, enkelte plasser er det kanskje et par barn som har behov ...
 • – Får gjøre en forskjell for samiske barn

  28.10.2022 | Artikkel

  ...som ansatt i Statped får anledning til å gjøre en forskjell for samiske barn og unge i skole og barnehage. – Jobben i Statped gir meg kontinuerlig mulighet for faglig utvikling og nye utfordringer. Grunnen ...
 • Hvordan skal sansetap følges opp?

  10.04.2024 | Artikkel

  ...foreligge. Intensjonen er at barn og elever fanges opp og følges opp raskt og godt gjennom hele barnehage- og opplæringsløpet. Illsutrasjonsbilde sansetap - nyhetssak Prosjektet skal tydeliggjøre hva Statped ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat (CI). Utvalgets forslag Tidlig innsats En nasjonal standard for screening av hørsel. Nasjonale retningslinjer for hørselssentralene ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  ...er den vanligste enkeltårsaken til kombinert sansetap og døvblindhet. Usher syndrom kan oppdages tidlig ved genetisk utredning. Noen oppdages senere ved at man ser symptomer på synshemmingen etter hvert ...