Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 806 treff.
 • Hvordan skal sansetap følges opp?

  10.04.2024 | Artikkel

  ...foreligge. Intensjonen er at barn og elever fanges opp og følges opp raskt og godt gjennom hele barnehage- og opplæringsløpet. Illsutrasjonsbilde sansetap - nyhetssak Prosjektet skal tydeliggjøre hva Statped ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat (CI). Utvalgets forslag Tidlig innsats En nasjonal standard for screening av hørsel. Nasjonale retningslinjer for hørselssentralene ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  ...er den vanligste enkeltårsaken til kombinert sansetap og døvblindhet. Usher syndrom kan oppdages tidlig ved genetisk utredning. Noen oppdages senere ved at man ser symptomer på synshemmingen etter hvert ...
 • Tibi – hør lydbøker på mobil og nettbrett

  11.08.2017 | App

  Med appen Tibi (tidligere Lydhør) kan du som har lånerett hos Skolelydbok og  Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur, låne og spille av lydbøker.  Du kan lytte til bøkene ved å strømme (spille ...
 • Personlige taktile bøker

  15.05.2024 | Artikkel

  ...bøker for personer med behov for informasjon gjennom den taktile sansen. Denne ressursen er for barnehagelærere, lærere og andre som jobber med barn som kan ha nytte av taktil informasjon og har behov for ...
 • Litterære opplevelser

  09.06.2023 | Artikkel

  ...sammen med Ellen M. Schjerverud (Horten bibliotek), Camilla Heimstad-Bergseng (USN og Bjørnestien barnehage) og Veronica Salinas (Norsk barnebokinstitutt) Listene vi har utarbeidet er selvfølgelig bare eksempler ...
 • Hva er typiske vanskeområder for personer med DLD?

  04.08.2023 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser er medfødt og de opptrer tidlig i utviklingen, uten at man finner er klar årsak til vanskene. Utviklingsmessige språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder ...
 • Konsekvenser av kombinerte sansetap eller døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utfordringer både i barnehage, skole og i arbeidsliv i voksen alder. Mange har behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, i barnehage og skole, under utdanning ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  Nyttige tips på læringsbloggen av Monica Melby-Lervåg Utfordringer for barnehageansatte For de minste barna så er det mange barnehageansatte og foreldre som savner fellesskap, uformelle samtaler med både barn ...
 • Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

  30.03.2016 | Artikkel

  Artikkel om tidlige tiltak når en lærer skal møte en elev som kommer tilbake til skolen etter behandling for hjernesvulst.  Temaer i artikkelen er: Elevens situasjon etter sykehusfasen - tilbake til skolen ...