Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 821 treff.
 • 2.8 Oppsummering

  05.03.2024 | Kapittel

  ...psykologiske utvikling. I denne modulen har du tilegnet deg: Kunnskap om kroppens rolle i barnets tidlige læringsutvikling.  Kunnskap om hvorfor det er viktig å støtte barnets utvikling gjennom en kroppslig-taktil ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  Nyttige tips på læringsbloggen av Monica Melby-Lervåg Utfordringer for barnehageansatte For de minste barna så er det mange barnehageansatte og foreldre som savner fellesskap, uformelle samtaler med både barn ...
 • Hva er typiske vanskeområder for personer med DLD?

  04.08.2023 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser er medfødt og de opptrer tidlig i utviklingen, uten at man finner er klar årsak til vanskene. Utviklingsmessige språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder ...
 • Litterære opplevelser

  09.06.2023 | Artikkel

  ...sammen med Ellen M. Schjerverud (Horten bibliotek), Camilla Heimstad-Bergseng (USN og Bjørnestien barnehage) og Veronica Salinas (Norsk barnebokinstitutt) Listene vi har utarbeidet er selvfølgelig bare eksempler ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...store forskjeller mellom barn med og uten hørselstap og hvordan de fungerer sosialt. Allerede i barnehagealder kan vi se forskjeller i sosial kompetanse. I oppveksten opplevde Olve vansker med å få med seg ...
 • Konsekvenser av kombinerte sansetap eller døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utfordringer både i barnehage, skole og i arbeidsliv i voksen alder. Mange har behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, i barnehage og skole, under utdanning ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  ...av Nina Jakhelln Laugen. Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

  30.03.2016 | Artikkel

  Artikkel om tidlige tiltak når en lærer skal møte en elev som kommer tilbake til skolen etter behandling for hjernesvulst.  Temaer i artikkelen er: Elevens situasjon etter sykehusfasen - tilbake til skolen ...
 • Stemmevansker hos barn

  03.03.2023 | Kapittel

  ...overbelastning av stemmen. Heshet rammer ofte utadvendte og aktive barn som prater mye. Barn som er svært for tidlig født og barn som har vært intubert, har større risiko for å utvikle langvarige stemmevansker dersom ...
 • Rapporter om alternativ og supplerende kommunikasjon,

  27.01.2022 | Artikkel

  ...tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere. Last ned rapporten (pdf). Kunnskapsdepartementet ...