Til hovedinnhold
Viser 321–330 av 811 treff.
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  ...tverrfaglig. Det er kommunens basis for å ta imot kompetanseløftet. – Vi har felles ledelse for barnehage, skole og livsmestring. Nå styrker vi systematisk forbindelsene på tvers, forklarer Aas. Indre Østfold ...
 • Å få et barn med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...nedsatt hørsel som er ett, tre, fire og seks år. Lær om god praksis i barnehagen og overgang til skolen. Møt foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger som deler erfaringer med å legge til rette ...
 • Små ører – store muligheter

  09.12.2022 | Video

  ...nedsatt hørsel som er ett, tre, fire og seks år. Lær om god praksis i barnehagen og overgang til skolen. Møt foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger som deler erfaringer med å legge til rette ...
 • Hva er kompetanseløftet?

  07.07.2021 | Kapittel

  ...har behov for særskilt tilrettelegging.  Målgruppen for kompetanseløftet er ansatte i barnehager og skoler barnehage- og skoleeiere ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste andre tverrfaglige tjenester ...
 • Overganger

  18.03.2022 | Kapittel

  ...er svært ulike og krever individuell tilrettelegging i barnehage og skole. Det vil handle om tilpasning av opplæringen og organisering av barnehage – og skoletilbudet. I tillegg kan noen også ha store omsorgsbehov ...
 • Råd om lappbehandling

  01.03.2017 | Veileder

  Veiledningshefte med enkle råd til foreldre og personale i barnehage og skole som skal gjennomføre en lappbehandling.  Lapp foran et øye brukes for å øve opp skarpsyn (visus) på det andre øyet, men retter ...
 • Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Tema

  Målet er å fremme inkludering og spesialpedagogisk praksis med støtte av teknologi, for alle barn i barnehagen, alle elever i grunnskolen.  Innholdet i modulene er tett knyttet opp mot LK20 og rammeplanen, ...
 • Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

  20.10.2023 | Artikkel

  ...på denne temasiden er tilrettelegging av skolehverdagen. Mye av innholdet er likevel relevant i barnehagen og for lærlinger/lærekandidater og voksne i voksenopplæringen.
 • Hvordan kan blinde barn delta i lek med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...bidrag til livsglede (Ytterhus, 2000). Pedagogen må benytte de uformelle muligheter som livet i barnehagen gir til å få i gang lek og samhandling og spontant få det blinde barnet inn i leken som lekes. 
 • Interaktive tavler som inkluderingsverktøy

  27.01.2016 | Video

  ...og teknologi er eit sentralt mål i prosjektet «Vi sprenger grenser». Bruken av Pegasus i Skogen barnehage på Askøy har vore ein del av dette.  Utprøving av teknologi er et sentralt mål i prosjektet «Vi ...