Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 802 treff.
 • Mine tegn: Skolestart

  13.01.2016 | Bok/hefte

  ...leveårene. «Mine tegn i barnehagen» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i førskolealder.  «Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole.  Denne læringsressursen ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  ...motivert for å være med i leken lengre. Bilde av Charlotte Liamo Charlotte Liamo jobber i Divisjon barnehage, Avdeling for sammensatte lærevansker. Hun tar utgangspunkt i et eksempel med barn som ikke har ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut ...
 • Kilder

  07.06.2023 | Kapittel

  ...ressursen bør inneholde. Vi vil rette en stor takk til alle som har delt sin kunnskap med oss, og til barnehager, helsestasjon og idrettslag som tok imot oss. Med observasjoner og opptak har vi fått mulighet ...
 • Hva er Digital didaktikk og inkludering?

  16.09.2021 | Kapittel

  DDI tilbys i to løp, ett for barnehage og ett for skole. Modulene i skoleløpet er utviklet for lærere, pedagoger, spesialpedagoger, PP-rådgivere og ledere. I barnehageløpet er kompetansepakken laget for ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...fått diagnosen i løpet av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt i overgangen mellom barnehage og skole er særdeles viktig ...
 • Utvikling av samiske lærings- og kartleggingsressurser

  10.02.2016

  ...utviklingen også i et samarbeid med dem som skal bruke læremiddelet. Etter en forelesning om matematikk i barnehagen kom det fram at det var et behov for mer fokus på faget. Wirkola og Persen samarbeidet med de ansatte ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesser på alle områder i livet, for å øke motivasjon for læring og utvikling. Dette gjelder fra tidlig alder, og er spesielt viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte har et stort ...
 • Inkludering

  13.06.2022 | Kapittel

  ...er eit grunnleggande premiss for arbeidet i barnehagen, jamfør St.meld. nr. 41. (2008–2009) Kvalitet i barnehagen (regjeringen.no). Den inkluderande barnehagen er basert på verdiar og eit menneskesyn med ...
 • Programmering for elever med nedsatt syn og blindhet

  22.06.2023 | Tema

  ...blindhet. Målgruppen er pedagoger i grunnopplæringen, men innholdet er også relevant for pedagoger i barnehagen.