Til hovedinnhold
Viser 361–370 av 811 treff.
 • 3: Forlengelse/avslutning

  12.01.2024 | Kapittel

  ...kan avsluttes, eller om det er behov for forlengelse. Aktivitet: Vi gjennomfører et møte mellom barnehage/skole, PPT og Statped. Barn/elev og/eller foresatte kan også delta. Hensikten er å evaluere resultatene ...
 • Fra barnehagebarn til elev

  26.07.2016 | Video

  ...pedagoger og foreldre til hørselshemmede barn få nyttig kunnskap om hvordan man kan gjøre hverdagen i barnehage og skole bedre. Her kan du se den andre kortfilmen "Fra baby til barnehagebarn". På vimeo kan du ...
 • Inkludering og sosial deltakelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...norsk barnehage- og skolepolitikk. Inkludering og deltakelse er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet, tilhørighet og for å kunne oppleve meningsfulle aktiviteter og dager. Barnehager og skoler ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  ...tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere. Statped har levert på alle deloppdrag ...
 • Synstap hos voksne

  22.09.2023 | Artikkel

  ...orientering og forflytning bruk av tekniske hjelpemidler gjennomføring av dagligdagse aktiviteter Tidlig veiledning og oppfølging av er avgjørende for å lykkes med rehabilitering og opplæring.  Voksne kan ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  Barn og elever med ADHD i barnehage eller skolen trenger tilrettelegging. For å kunne tilrettelegge på en god måte er det viktig å kartlegge. “Har du møtt en elev med ADHD, har du møtt en. Ingen er like” ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  Barn og unge med ADHD er sårbare for overganger i barnehage- og skolehverdagen. En overgang representerer en endring og har mindre struktur, noe som kan oppleves som uoversiktlig.  Overganger kan være ...
 • Normal variasjonsgruppe (0‒14)

  28.08.2014

  Når et barn oppnår mindre enn 15 poeng, betyr dette at barnehagelærer rapporterer om få eller ingen vansker. Poengskåre under 15 poeng har vi derfor kalt for normal variasjonsgruppe. Med «normal variasjonsgruppen» ...
 • Kommunale tjenester

  09.06.2023 | Kapittel

  ...til kommunikasjon. Barnehage, skole og voksenopplæring Barnehage og skole/voksenopplæring har ansvaret for å gi barnet/eleven opplæring i bruk av sin kommunikasjonsform. Dersom barnehagen eller skolen/voksenopplæringen ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  12.04.2016 | Bok/hefte

  ...variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige i barnehage og skole. Dette er på mange måter positivt, men kan også gi utfordringer for barnehager, skoler og dem som av ulike grunner skal gjøre psykologiske ...