Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 802 treff.
 • Alternativ blyant – skriveredskaper/kompensatoriske

  31.05.2023 | Kapittel

  ...og skriveopplæringen for alle. Alternative blyanter bør derfor tilbys personer hele veien fra den tidlige utforskende "skriblingen" til skriving med gjenkjennelige ord. Personer uten funksjonshemninger har ...
 • Trinn 4 Bokstaver i gruppe

  30.05.2023 | Kapittel

  ...forståelige ord. Eksempel med tastatur: iLCR6a iLKVKC CPRSB WRKe BRKe Personer på dette nivået er fortsatt tidlige/emergent skrivere. De trenger fokus på lesing og skriving og også daglige muligheter til å skrive ...
 • Trinn 7 Skrive lister

  30.05.2023 | Kapittel

  ...eller mellomrom. Leseren trenger ikke støtte i illustrasjoner. bilde Personer på dette nivået er nå tidlige konvensjonelle lesere og forfattere. De bør nå ha gått over til mer formelle lese- og skriveopplæring ...
 • Down syndrom (Trisomi 21)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...det indre øret, ofte kombinert med en kronisk infeksjonstendens. Personer med Downs syndrom får tidligere aldersbetingede hørselstap, presbyacusis, enn andre. En antar at mange vil ha behov for høreapparat ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  ...brytningsfeil, skjeling eller uklar linse kan påvirke utviklingen av synet. Dersom barnet kommer tidlig til behandling, kan barnet likevel få en normal synsutvikling. Arvelige sykdommer og tilstander eller ...
 • Døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...døvblindhet når den kombinerte syns- og hørselsnedsettelsen er til stede ved fødselen eller inntrer så tidlig i livet at grunnleggende kommunikasjon ikke er utviklet. Medfødt døvblindhet innebærer at kommunikasjon ...
 • Tilgang til skriving med alternative blyanter

  30.05.2023 | Kapittel

  Måten barn skriver på, på et tidlig nivå, kan være ulike varianter av "skribling" eller "lekeskriving". Det kan være kruseduller og bokstavlignende figurer på et ark, det kan etter hvert være ordentlige ...
 • Interessekartleggingsskjema

  28.11.2023 | Kapittel

  ...sansekanalene er valgt fordi de sansemessige kvalitetene i stimuli og aktiviteter ofte fenger personer på tidlige utviklingstrinn / med multifunksjonshemning. I øverste rubrikk under hver kategori er det listet ...
 • Lávllagirji veahkkegielain / Sangbok med tegn-til-tale

  11.02.2020 | Bok/hefte

  Tegn som vi har valgt ut er tegn som oftest brukes i tegn-til-tale. Sangboken passer for barn i barnehagen og de første årene i grunnskolen. ISBN: 978-82-9204-476-6 Kirsten Wirkola, Anne Dagmar Biti ...
 • Samisk dukke - samiskspråklig dukke

  04.02.2019 | Konkret materiell

  ...tilpasninger og sosial interaksjon i samspill med andre. Barnet kan leke med dukka hjemme og i barnehagen. Dukka egner seg fint også for barn som har behov for ekstra språkstimulering. Statped og ...