Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 802 treff.
 • ALLE MED

  17.01.2017 | Nettressurs

  Digital versjon av observasjonsskjema ALLE MED til bruk i barnehagene. Alle Med er enkelt å bruke og lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre ...
 • Vi er laget - en film om samarbeid

  13.12.2023 | Kapittel

  (3) som er synshemmet. For å kunne lykkes er hun avhengig av tette og gode relasjoner til både barnehagen, foreldre og alle som er i nettverket. Hun får også viktig støtte fra Statped som bidrar med spisskompetanse ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  ...alvorlighetsgrad og karakter påvirker hvordan en person med autisme fungerer i hverdagen i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Det er omtrent fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen ...
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  ...ved å vise symboler eller konkreter sammen med det du formidler verbalt.  Veiled de andre barna i barnehagen om hvordan de best kan kommunisere med barnet. La gjerne andre barn få bruke symboler til barnet ...
 • Innledning

  19.08.2021 | Kapittel

  Primærmålgruppa for denne ressursen er pedagogisk personale i grunnopplæringen, men også pedagoger i barnehagen vil kunne ha nytte av denne ressursen.
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...oversikt over at det snart er natt og barnet skal sove. At de samme situasjoner skjer hver dag i barnehagen, er en pedagogisk styrke som bør utnyttes. Rutiner gir trygghet og kan hjelpe til å danne forestillinger ...
 • Snarvei til: Kodeverktøy - tilgjengelighet for elever med synshemning

  25.04.2019 | Veileder

  ...skjermforstørring. Primærmålgruppa er pedagogisk personale i grunnopplæringen, men også pedagoger i barnehagen vil kunne ha nytte av denne ressursen. Appene og verktøyene hvor tilgjengelighet er vurdert: Bee-Bot ...
 • Tolking, en dans for tre

  07.06.2023 | Kapittel

  Barna vi har møtt har en klar forståelse av at tolken hadde andre oppgaver enn de andre voksne i barnehagen. En tolk skal ikke selv delta i samtalen. Tolken skal opptre upartisk, eller topartisk, og tolke ...
 • Lávllagirji veahkkegielain / Sangbok med tegn-til-tale

  11.02.2020 | Bok/hefte

  Tegn som vi har valgt ut er tegn som oftest brukes i tegn-til-tale. Sangboken passer for barn i barnehagen og de første årene i grunnskolen. ISBN: 978-82-9204-476-6 Kirsten Wirkola, Anne Dagmar Biti ...
 • Samisk dukke - samiskspråklig dukke

  04.02.2019 | Konkret materiell

  ...tilpasninger og sosial interaksjon i samspill med andre. Barnet kan leke med dukka hjemme og i barnehagen. Dukka egner seg fint også for barn som har behov for ekstra språkstimulering. Statped og ...