Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 802 treff.
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Europe: Implications for Professional Development and Training.» Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet for på lik linje ...
 • Veiene til en god bimodal tospråklighet hos døve og sterkt tunghørte barn og unge

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...skrevet for foreldre, pedagogar, tilsette i PPT, helsestasjonar og andre medisinske institusjonar, barnehagar, utdanningsinstitusjonar, statlege støttesystem og andre interesserte. Dette er ein publikasjon ...
 • 10 ting du bør vite om språkforstyrrelser og lesing

  04.08.2023 | Kapittel

  ...som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige språkforstyrrelser ble tidligere kalt spesifikke språkvansker. DLD er en usynlig vanske som kan forveksles med oppmerksomhetsvansker ...
 • Vansker med å snakke og forstå

  04.08.2023 | Kapittel

  ...som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige språkforstyrrelser ble tidligere kalt spesifikke språkvansker. Forskere vet ikke nøyaktig hva utviklingsmessige språkforstyrrelser ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...har ofte hjernsynsvansker, kalt cerebral synshemming (CVI). For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling. Personer med multifunksjonshemming har ofte ...
 • Bøyer

  10.02.2023 | Kapittel

  Vogt- Svendsen og Bergman, 2007), noen utvalgte av disse beskrives her: Punktbøyer er en av de vi tidligere omtalte som tidslinjer. Vi kan bruke B-hånd til punktbøyer der passiv hånd plasseres foran kroppen ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...aktivitetene som ble gjennomført i mindre gruppe burde ta utgangspunkt i hennes interesser. Ida hadde tidligere uttrykt at hun drømte om å bli filmregissør og dette tok spesialpedagogen tak i. Spesialpedagogen ...
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...ta bilder av tekst og få den lest opp med funksjonen Engasjerende leser.  Microsoft Office Lens (tidligere Office Lens), fungerer som en skanner. Når du tar bilde av en tekst, gjør den teksten tilgjengelig ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

  07.06.2023 | Kapittel

  ...hjelp i søknadsprosessen til NAV hjelpemiddelsentralen. Andre tjenester fra spesialisthelsetjenesten Tidlig identifisering Bidra med medisinsk diagnostisering og utredning – som kan være en del av grunnutredningen ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at problemene blir forstått som utrykk for noe annet enn det de ...