Til hovedinnhold
Viser 721–730 av 802 treff.
 • Matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tyder på at så mange som en fjerdedel av voksne har matematikkangst. Det er gjort forskning på hvor tidlig dette kan oppstå, og man har funnet det hos barn helt ned i første klasse i grunnskolen. Årsaker ...
 • Orientering og selvstendig forflytning

  09.08.2023 | Kapittel

  ...derfor viktig å bli kjent med begreper knyttet til egen kropp og begreper for posisjon og relasjon så tidlig som mulig. Det kan for eksempel være det at ryggen er bak og magen foran, at hodet er øverst og føttene ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...eksempel at vi klarer å se for oss hvor en vei ender ut ifra at vi har gått en rute i nærheten tidligere. Dette er ofte utfordrende for barn og elver med CVI. Derfor kan de i større grad ha behov for mange ...
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  ...hendene når noen andre snakker, lytter til hverandre og ikke avbryter  La eleven komme til ordet tidlig eller la elevene snakke i tilfeldig rekkefølge  Lag en plan for dager der eleven ikke ønsker å ta ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...inspirasjon og hente ut spørsmål du ønsker utdypet. Unni Andersen og Ellen Kleven IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2019 er revidert og utgitt av SPISS.
 • Grunnskoletilbud

  18.12.2023 | Kapittel

  ...hørselshemning Diamanten skole for elever med døvblindhet Diamanten skole for elever med døvblindhet (tidligere Skådalen skole for døvblindfødte) i regi av Statped er en grunnskole og videregående skole for elever ...
 • Er vansker med uttale og språk det samme?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ulike sider av språket. Dersom de strever med å produsere/uttale språklyder blir de ofte oppdaget tidlig fordi det er hørbart. Det gjør at disse vanskene er enkle å avdekke, men det betyr ikke nødvendigvis ...
 • Flerspråklighet skaper ikke språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...barn/elev har språkforstyrrelser eller bare har lite erfaring med andrespråket, spesielt dersom de er tidlig i andrespråksutviklingen. Språklig læring er avhengig av gode språklige erfaringer. Derfor er det ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...litt kunnskap om språket. Det er et ønske at VEND & VIPP skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring. Med spillet VEND & VIPP får barna erfare at tegn kan ha en form som bygger på ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...litt kunnskap om språket. Det er et ønske at TegnRik skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring. Ved å spille TegnRik vil barna kunne lære litt tegnspråk. I videoene til aktivitetskortene ...