Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 802 treff.
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...rammer og støtte styrker vi muligheten for at barna kan delta selvstendig i undervisningen og i barnehagen, med overskudd til å konsentrere seg om det faglige innholdet og det sosiale samspillet. Det blir ...
 • Tilrettelegge for et godt lydmiljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...ukonsentrert når det «melder seg ut» fordi det ikke oppfatter det som blir sagt i omgivelsene. Barnehagen må være spesielt oppmerksom på: bakgrunnsstøy (ventilatorer, vaskemaskiner som går, støy fra leker) ...
 • SIM - samisk kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...standardisert for barn fra 2 1/2 til 6 1/2 år. Standardiseringen ble gjennomført med 144 barn i samiske barnehager.   SIM er utviklet av SEAD med finansiering av Sametinget.
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  ...egenomsorg Med noen tilpasninger kan IOP-en også brukes som individuell utviklingsplan (IUP) i barnehager. Knut Slåtta Statped, 2018 ...
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...tilstedeværelse og med fysisk nærhet søker å gå inn i felles meningsskapende handlinger. Tilbud I barnehager og skoler er det nødvendig å utvikle tilbud som i høy grad er skreddersydd til den enkeltes forutsetninger ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...utvikle seg til en sosial funksjonshemming. For å hindre det må barnet være aktivt deltakende i alle barnehagens aktiviteter. En må ikke påpeke blindismene overfor barnet, men avlede og unngå venting.
 • Tiltak for blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

               Det blinde barnet må oppleve helhet og sammenhenger i omgivelsene og i hverdagen. Barnehagens struktur med dagsrytme som gjentas, er et godt bidrag. Tydelige voksne, gode rammer, klar start ...
 • Rollelek

  30.01.2018 | Kapittel

  ...gjennomskue, og som barna trenger hjelp til å forstå er spontan og uforutsigbar  Rammeplan for barnehagen Om barnet har særinteresser, kan lek som bygger på disse interessene, øke sjansen for at barnet ...
 • Barns forståelse

  10.11.2021 | Kapittel

  2016) baserer seg på studier av hørende, minoritetsspråklige barn som kommuniserer via tolk i barnehagen. Mye av det som berøres i rapporten samsvarer med erfaringene til de tegnspråktolkene og pedagogene ...
 • Eksempler på å forberede seg med video og bilde

  23.10.2019 | Kapittel

  ...redigeringsprogram hvis du har behov for å redigere. Aktuelt innhold i forberedelsesfilm: Inne på barnehagen/skolen Uteområde Klasserom Plassering i omgivelsene. Eksempel pult, hylle og knagg Ved langtids ...