Til hovedinnhold
Viser 91–100 av 2882 treff.
 • Stereotyp atferd og selvstimulering ved synsnedsettelser

  23.05.2023 | Artikkel

  ...kan synsnedsettelsen medføre én eller flere former for stereotyp atferd og selvstimulering. Stereotyp atferd og selvstimulering kan være en konsekvens av nedsatt syn. Stereotypier er ritualiserte bevegelser ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  ...dimensjoner av inkludering: Faglig inkludering - elevene opplever det faglige innholdet i undervisningen tilpasset sine evner og forutsetninger Sosial inkludering – elever opplever en sosial tilhørighet til jevnaldrende ...
 • Lek og inkludering – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...læringsmiljøet kan bidra til å redusere barrierene som nedsatt hørsel gir, og fremme barnets muligheter for deltakelse og læring. Barn med nedsatt hørsel har ikke naturlig tilgang til det som formidles språklig ...
 • Om utredning av behov for tilleggstimer for elever som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i grunnopplæringen

  19.01.2022 | Bok/hefte

 • Fra ord til orden

  28.01.2022 | Artikkel

 • –Lytt til foreldrene

  23.08.2023 | Artikkel

  ...at lærere tenker at det har gått seg til. Så kommer høstferien, og da går det kanskje ikke lengre, sier Hedda Gjesti Tjäder. Hun er rådgiver i Statped, og jobber til daglig med Elever med nevrodiagnoser ...
 • Fra mating til «samspising»

  15.06.2016 | Artikkel

 • Slik bruker du statped.no

  01.11.2016 | Seksjon

  ...leiter etter, oversett og få lest opp innhaldet på mange språk og bruk det som kjelde i akademiske tekstar. Statped.no er nettstaden til Statped.
 • Tips til lærere

  08.06.2016 | Artikkel

  Bruk av materiell som er utviklet Materiellet som ligger på denne siden er kun utgangspunkt for å komme i gang med Minspeak®. Materiellet er basert på fokusord som til dels befinner seg innenfor samme ...
 • Tips til foreldre

  08.06.2016 | Artikkel

  ...lese Tips til lærere for å få oversikt over bruk og innhold av materiell som er utviklet. Foreldre er de aller viktigste kommunikasjonspartnerne Barnet ditt skal lære å kommunisere ved bruk av Minspeak® ...