Til hovedinnhold
Viser 1041–1050 av 2901 treff.
 • Slik bestiller du punktskriftbok og tilleggsmateriell

  16.01.2024 | Kapittel

  Punktsriftbok til eleven Matematikkbøker på 1. og 2. trinn leveres bare som papirbok. (Bruk valget «Har vi ikke punktskriftboken?, dersom ønsket bok ikke kommer opp når du søker på tittel eller ISBN.) ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  Kodingekspressen er et togsett med DUPLO-klosser og app som gir en introduksjon til programmering. Togsettet gir en lekbasert tilnærming til språkutvikling for barn med behov for ASK. Med Kodingekspressen kan barna ...
 • Innledning

  15.05.2024 | Kapittel

  ...laget spesielt til det enkelte barn. En personlig bok er laget til barnet som skal bruke boken, basert på tidligere erfaringer som barnet har. Vi har tatt utgangspunkt i at en nær voksen til barnet lager ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...også barnet og var sammen med henne når jeg ikke var til stede. Det skaper forutsigbarhet og ro med en ansvarlig voksen. Den voksne får mulighet til å gjenta noe som fungerte dagen før eller samme dag, ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  ...hovedsatsinger: utvikling og tilknytning hos barn fra ett til tre år, psykisk helse hos ungdom og forpliktende samarbeid mellom barnehager, skoler og PPT. – Satsingene videreutvikler oppvekstområdet. Vi skal komme ...
 • Tegnspråkopplæring i videregående skole etter §3-9

  26.04.2017 | Artikkel

  ...opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø i videregående skole. Det må foreligge en sakkyndig vurdering for å få tegnspråkopplæring i videregående skole. Rettigheten for tegnspråkopplæringen står beskrevet ...
 • Webanalyse

  04.05.2018 | Kapittel

  Statped har som formål å gjøre Statped.no til et brukervennlig nettsted. Som et ledd i dette, ser vi på nettbrukermønsteret til deg som besøker nettstedet.
 • Tourettes syndrom og overganger

  03.11.2021 | Kapittel

  ...fort bli kaotiske, støyende og uoversiktlige. Endringer som skjer kan være vanskelig å forholde seg til. Mange elever med TS opplever endringer som overraskelser, avlysninger, eller annerledes timeplanen ...
 • Funksjonelle skriveferdigheter

  05.10.2023 | Kapittel

  ...punkskrifttastatur som er koblet til digitale enheter. perkins For å utvikle funksjonelle skriveferdigheter på et punktskrifttastatur, må eleven lære riktig fingersetting. Med det menes å bruke riktig fingre på riktige ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...lærerne i deres arbeid og bidra til å kvalitetssikre skoletilbudet. Det er lærerne som utformer opplæringsplanen, på bakgrunn av PPTs sakkyndige vurderinger, og egen kjennskap til elevens ståsted og muligheter ...