Til hovedinnhold
Viser 1481–1490 av 2820 treff.
 • Undervisning i klasse eller liten gruppe

  23.08.2023 | Kapittel

  ...for hyppige pauser og variasjon i arbeidsoppgavene. En elev som er døv og synshemmet kan ikke bruke synet til å avlese alle aspekt ved tegnspråk (både tegn og ansiktsmimikk), og eleven risikerer å miste ...
 • Innstillinger i Word, Excel og PowerPoint

  02.09.2019 | Kapittel

  ...kan du velge hvor du vil lagre eller åpne dokumentene dine fra. Skjermbildet er uoversiktlig når du bruker skjermleser. Backstage kan slås av på følgende måte: Velg kategorien Fil, Kryss av for valget Ikke ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle. Universell utforming av miljøet rundt elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet søker å oppnå like muligheter til samfunnsdeltagelse og motvirke diskriminering ...
 • Årsaksforklaringer

  04.08.2023 | Kapittel

  Matematikkvansker kan ha ulike årsaker og uttrykk og forekommer i et spekter fra lette utfordringer til store og komplekse vansker. Fellestrekket er at elevene presterer lavt i matematikkfaget. Matematikkvansker ...
 • Musikk, dans og drama

  21.09.2023 | Kapittel

  Samspill med utgangspunkt i dans og dramatisering av leker og eventyr kan være gode innfallsvinkler til å etablere gode og meningsfulle relasjoner mellom barnet og nærpersonene. Slike aktiviteter gir også ...
 • Nyoppdaget alvorlig synsnedsettelse eller blindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  ...rådgivning til bruker, omsorgspersoner og/eller fagpersoner. Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever søknad fra PPT. Henvendelsen kommer som regel fra spesialisthelsetjenesten, bruker eller foresatte ...
 • Velkommen som arbeidstaker

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...og sikkerhet. Teksten er skriftlig (bokmål og nynorsk), på tegnspråk og tale. Det finnes også forklaringer til ulike ord og uttrykk som blir brukt. Statped ...
 • Å gjøre det uforståelige forståelig

  06.07.2016 | Bok/hefte

  Om dataprogrammet Sarepta som inspirasjon til økt kommunikasjon. Dette heftet gir en beskrivelse av hvordan det kan skapes gode læringsbetingelser for elever med funksjonsbetegnelsen medfødt døvblindhet ...
 • Forutsetninger for å gjennomføre

  16.09.2021 | Kapittel

  Lærere må være grunnleggende kjent med bruk av egen enhet Skoleleder deltar aktivt i planlegging og gjennomføring Det settes av tid til felles utviklingstider og til gjennomføring av moduler Det kjøpes inn ...
 • Lek og livsutfoldelse

  21.09.2023 | Kapittel

  ...sammen med andre mennesker kan gi mange og varierte sanseinntrykk og opplevelser, og kan bidra til motivasjon til å utforske omgivelsene. Lek danner en god arena for læring på mange områder. Lek handler om ...