Til hovedinnhold
Viser 1601–1610 av 2882 treff.
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  Språket gir viktig tilgang til informasjon. Å bygge opp et innholdsrikt språk er en lang prosess. Det å samtale med barnet når det er i situasjoner utvikler språket og gir det et meningsfullt innhold.
 • Utdanning

  21.09.2023 | Kapittel

  ...som vil være viktig. Stiller oppgavene i studiet spesielle krav til syn, hørsel og kommunikasjon? Er det mulig å løse utfordringene ved bruk av tekniske hjelpemidler og/eller tolk/ledsager? Er studiet slik ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  Dette har skapt et behov hos de som til daglig og faglig skal stå for aktivisering. Denne boka tar sikte på å imøtekomme noe av dette behovet. Den henvender seg til alle i brukerens omkrets som er beskjeftiget ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle. Universell utforming av miljøet rundt elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet søker å oppnå like muligheter til samfunnsdeltagelse og motvirke diskriminering ...
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  ...mikroprosessor som du kan programmere til å gjøre ulike oppgaver. Programmeringsplattformen er tilgjengelig via nettlesere, nettbrett og mobil. Den er oversiktlig og gir mange muligheter til individuell tilpasning sammen ...
 • Syng med tegn: Gynge, gynge, lille venn

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...ved bruk av tegnsatte sanger, rim og regler kan bidra til å stimulere områder som er av grunnleggende betydning for barns språkutvikling. Laster du ned boka i pdf format får du også meded linker til videoklipp ...
 • Læringsaktiviteter 5. - 7. trinn

  11.04.2024 | Kapittel

  ...som egner seg for bruk med elever fra 5. - 7. trinn. Under hvert tema  finner du forslag du kan gjøre i rekkefølge eller som enkeltstående aktiviteter. bokser Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser ...
 • Læringsaktiviteter 8. - 10. trinn

  11.04.2024 | Kapittel

  ...som egner seg for bruk med elever fra 8. - 10. trinn. Under hvert tema  finner du forslag du kan gjøre i rekkefølge eller som enkeltstående aktiviteter. bokser Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser ...
 • 3.7 Hverdagsaktiviteter

  11.06.2024 | Kapittel

  Når man skal forberede tegn til hverdagsaktiviteter, er det lurt å tenke gjennom hva som er typiske aktiviteter og hendelser i hverdagen til den man bruker tegn med, og lære seg de tegnene som passer.
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  Vi kartlegger systematisk og har en helhetlig tilnærming til deg med taleflytvansker. Vi tilbyr også disse tjenestene: Rådgivning og veiledning til deg med stamming, nærpersonene dine og logopeden din Råd ...