Til hovedinnhold
Viser 1791–1800 av 2882 treff.
 • Voksne sitt ansvar

  07.06.2023 | Kapittel

  Det er de voksne som bestemmer at det skal være tolk til stede, og som bestiller tolk på vegne av barn. Når barn skal samhandle via tolk, må de voksne rundt barnet ha kunnskap om hva tolking innebærer ...
 • Oppskrifter i Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  Oppskrifter er trinnvise forklaringer på hva du skal gjøre og hjelper deg å planlegge og gjennomføre en oppgave steg for steg. Du kan også se på den i forkant for å forberede deg. Da har du oversikt på ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ønsker og følelser kommer kroppslig til uttrykk hos den som har funksjonsnedsettelse. For å være gode kommunikasjonspartnere må nærpersonene være oppmerksomt til stede søke å gå inn i felles meningsskapende ...
 • ILO og EILO

  24.06.2024 | Kapittel

  ...stemmebåndene. ILO og EILO blir ofte feildiagnostisert som astma, men utprøving av astmamedisiner har ingen effekt. Ca 30-40% av de som har ILO/EILO har blitt diagnostisert med astma og blir medisinert for ...
 • Forberedelser

  02.02.2023 | Kapittel

  ...imidlertid lære seg tegnspråk, og gradvis bli i stand til å kommunisere direkte med tegnspråklige barn. Vi sier gradvis, da det å lære seg et nytt språk er en lang prosess. Mange av de utfordringene som ...
 • Struktur og forutsigbarhet

  23.10.2023 | Kapittel

  ...gjøre læringsarbeidet mer krevende. Det kan også oppleves som mer utrygt. For at eleven skal kunne bruke så mye som mulig av sin kognitive kapasitet på selve læringsarbeidet, er det derfor viktig at opplæringen ...
 • Hvordan lage en personlig taktil bok

  17.04.2024 | Kapittel

  ...illustrerer hva som ikke vil fungere.  Til slutt får du noen tips til hva som er lurt å gjøre når du skal ta boken i bruk med barnet for å skape en positiv aktivitet som bidrar til leseglede.
 • Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

  06.06.2023 | Kapittel

  ...muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner. Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner: • Mini-leksjoner med fokus på å utvide personens skriving som å skrive en informasjonstekst, bruk av visuelle ...
 • Råd om lappbehandling

  01.03.2017 | Veileder

  Veiledningshefte med enkle råd til foreldre og personale i barnehage og skole som skal gjennomføre en lappbehandling.  Lapp foran et øye brukes for å øve opp skarpsyn (visus) på det andre øyet, men retter ...
 • 1.5.1 Eksempel 1: Indiane, Gro og Klementinen

  05.03.2024 | Kapittel

  Det krever både en utredning og tid. Her prøver Gro å tilpasse slik at Indiane har allikevel tilgang til en god opplevelse mens de venter på en bedre tilpasning av stolen hennes. Video klementinen I videoen ...