Til hovedinnhold
Viser 1851–1860 av 2882 treff.
 • Hvem kartlegger hva?

  07.06.2023 | Kapittel

  ...utrede, der hvor pasienten har tilstander som er omtalt i prioriteringsveilederen for spesialisthelsetjenesten. Habiliteringstjenesten kan ha en viktig rolle i tidlig identifisering, samt kartlegging og utredning ...
 • Didaktiske overveielser

  25.01.2018 | Kapittel

  hørsel, taktilt, osv.), eksekutiv funksjon (organisering, planlegging, utføring, evaluering, initiativ, fleksibilitet osv.) Sosiale forhold og inkludering. Finn ut hva som fungerer i og utenfor klasserommet ...
 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  Som del av mobilitetsopplæringen bør det legges til rette for å øke elevens auditive bevissthet. Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen. Å snakke ...
 • 2.8 Oppsummering

  05.03.2024 | Kapittel

  ...barnehagen. Gjennom spørsmål og oppgaver til innholdet har du fått reflektert og prøvd ut. Det oppfordrer vi deg til å fortsette med. Gå gjerne tilbake og bruk innhold i e-læringen når du skal planlegge ...
 • Tegns munnstillinger

  10.04.2024 | Kapittel

  ...egentlig betyr det talte, og referer til en lyd. Nå bruker vi også ordet ord om det som er skrevet, og dermed gjort synlig. I en skreven tekst er lyden gjort om til skriftbilder også kalt grafem. I muntlig ...
 • Nedsatt hørsel og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  ...forstår hva inkludering er, basert på egen forforståelse avklarer forholdet mellom tilpasset opplæring og individuelt tilrettelagt opplæring  disponerer lærer- og assistentressurser vurderer bruk av tolk samarbeider ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  Her omtaler vi noen innstillinger i SuperNova som har med bruk av leselisten å gjøre. Du finner innstillingene under menyen Punkt i SuperNova kontrollpanel. Fysisk eller logisk modus SuperNova kan vise ...
 • 1.4 Case-eksempel

  11.03.2024 | Kapittel

  Dette case-eksempelet forsøker å vise hvordan vi konkret kan bruke tegneseriesamtaler, sosiale historier og oppskrifter sammen. Etter case-eksempelet får du se den sosiale historien og en en visuell fremstilling ...
 • Påsken på norsk tegnspråk

  25.03.2021 | Nettressurs

  ...videoene. Det følger også relevante kompetansemål til ulike fag. Ressursen retter seg til barn i barnehagealder, elever i grunnskolen 1.-7. trinn, samt til foreldre/foresatte som deltar i Se Mitt Språk. Med ...
 • Tilgjengelighetssnarvei

  15.10.2021 | Kapittel

  ...legger til funkjsoner i Tilgjengelighetssnarveier, og hvordan du bruker dem:    OPPGAVE: Tilgjengelighetssnarvei  Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)  Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre ...