Til hovedinnhold
Viser 1881–1890 av 2890 treff.
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...forstår høyfrekvente ord bedre enn lavfrekvente. Bruk derfor høyfrekvente ord i behandlingen Pas. forstår substantiv bedre enn verb, adjektiv og adverb. Bruk derfor substantiver i begynnelsen og mer vanskelige ...
 • Friminutt og SFO/AKS

  28.09.2023 | Kapittel

  ...synsnedsettelser opplever at friminuttene er uoversiktlige, uforutsigbare og slitsomme. Det bør legges til rette for aktiviteter som er mulig å gjennomføre for alle, og som gir mulighet for reell deltakelse ...
 • Grafisk notasjon

  05.10.2023 | Kapittel

  Grafisk notasjon kan supplere lytting til musikk, være et verktøy i komponering eller brukes som skriftlig instruksjon til utøving av musikk. Grafisk notasjon kan framstilles gjennom grafiske linjer for ...
 • Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi - ut fra praktisk klinisk erfaring

  14.04.2021 | Bok/hefte

  ...forslag til hvordan man kan kartlegge hvilket nivå lesefunksjonen til den afasirammede er på, og hvilke strategier han eller hun bruker i lesing og skriving. Veilederen inneholder forslag til aktiviteter ...
 • Kontroller

  12.09.2019 | Kapittel

  ...fingre for å åpne og lukke dialogboksen. Øvingsoppgaver Åpne Kontroller (Zoom må være aktivert). Gå til “velg filter” i dialogboksen og prøv ut de forskjellige filtrene. Enkelte med nedsatt syn vil oppleve ...
 • Påsken på norsk tegnspråk

  25.03.2021 | Nettressurs

  ...videoene. Det følger også relevante kompetansemål til ulike fag. Ressursen retter seg til barn i barnehagealder, elever i grunnskolen 1.-7. trinn, samt til foreldre/foresatte som deltar i Se Mitt Språk. Med ...
 • Tilgjengelighetssnarvei

  15.10.2021 | Kapittel

  ...legger til funkjsoner i Tilgjengelighetssnarveier, og hvordan du bruker dem:    OPPGAVE: Tilgjengelighetssnarvei  Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)  Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre ...
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...krevende å få beskjed om å skifte aktivitet, som for eksempel å gå fra lek til rydding, fra samlingsstund til spising eller fra spising til garderobesituasjonen. Dersom barnet skal mestre å følge barnehagens ...
 • De fire regneartene på Huseby-abakus

  27.04.2015 | Veileder

  ...variasjon i undervisningen. Abakus kan bidra til å øke tallforståelsen og forståelse av posisjonssystemet. Dette heftet tar for seg hvordan abakus kan brukes for å notere tall, og for å løse oppgaver innen ...
 • Syn og hørsel hos eldre

  21.09.2023 | Kapittel

  ...livskvaliteten blir kraftig redusert. Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging i hjemmet eller på sykehjemmet er tiltak som kan kompensere for sviktende syn og hørsel og bidra til en bedre hverdag. Omgivelsenes ...