Til hovedinnhold
Viser 1931–1940 av 2859 treff.
 • Dele mapper i OneDrive

  18.12.2023 | Kapittel

  Dersom eleven har en mappestruktur for hvert fag, kan han bestemme hvem som skal få tilgang til den enkelte fagmappa. Den som får tilgang, kan gå inn for å lese og redigere en oppgave eller en tekst eleven ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  Å skrive og lese punktskrift kan føre til anstrengelser blant annet i skuldre og nakke. Derfor kan det være lurt å ha fokus på en god ergonomisk arbeidsstilling:  riktig høyde på stolen og bordet eleven ...
 • Oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse

  10.02.2020 | Kapittel

  Tips til hva dere kan gjøre Barnets evne til å konsentrere seg kan være endret Barnet kan være lett distraherbar Barnet kan ha vansker med å fokusere Barnet kan ha vansker med å gjøre flere ting på en ...
 • Mobilitetsopplæring

  24.04.2023 | Bok/hefte

  ...avgjørende for å kunne delta i dagliglivets gjøremål og aktiviteter. Å mestre mobilitetsferdigheter bidrar til et mer selvstendig liv og gir økt livskvalitet. Denne boken presenterer en teoretisk ramme og beskriver ...
 • Tolkens oppgaver

  07.06.2023 | Kapittel

  ...mange vegrer seg for å tolke for barn. Hva er en god tolkebruker? Hvem er det som bruker tolken? Og hva er egentlig tolken sin jobb? Barn forholder seg til tolken på en litt annen måte enn voksne. De forstår ...
 • Kort taktil plan

  19.10.2021 | Konkret materiell

  Kort taktil plan med borrelås str.: 40 x 9,5 cm Taktile planer er planer med taktile symboler som brukes for å gi oversikt over hva som skal skje. Det kan være en plan for en dag, en aktivitet eller del ...
 • Litt større barn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...historier og eventyr med illustrasjoner. Barnas tålmodighet vil variere mye, så det må man ta hensyn til. Dette kan du vektlegge Du kan tilby barna bøker med innhold som de kjenner igjen. De kan handle om ...
 • Lese auditivt med forstørring i SuperNova og Fusion

  02.09.2019 | Kapittel

  ...med delen Datautstyr med tale. SuperNova Dokumentleser: Funksjonen er spesielt nyttig for den som bruker stor forstørring fordi du slipper å navigere horisontalt i skjermbildet for å lese. Dokumentleser ...
 • Grunnskolen

  28.05.2020 | Kapittel

  ...nødvendig å sette av tid til dette parallelt med lese- og skriveopplæringa. Flere læringsressurser gir gode tips til aktiviteter som kan styrke barnas språklige bevissthet.  Du finner tips til arbeid med begrepslæring ...
 • Rettigheter og plikter

  26.01.2017 | Tema

  Særlige opplæringsbehov kan lede til rettigheter, og kan føre med seg en del plikter.