Til hovedinnhold
Viser 1941–1950 av 2860 treff.
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...hva eleven trenger, og hva vi kan gjøre for å legge bedre til rette for barnet, - både på system og individnivå. Det er viktig å få eleven til å se behovet for, og godta den tilpasningen og tilretteleggingen ...
 • Er det noen jeg kan snakke med?

  11.11.2015 | Bok/hefte

  . Personer med døvblindhet har siden 1986 hatt lovfestet rett til tolk-ledsagertjeneste til bruk i dagliglivets gjøremål. Tjenesten brukes imidlertid hovedsakelig av personer med ervervet døvblindhet.
 • Grunnskolen

  28.05.2020 | Kapittel

  ...nødvendig å sette av tid til dette parallelt med lese- og skriveopplæringa. Flere læringsressurser gir gode tips til aktiviteter som kan styrke barnas språklige bevissthet.  Du finner tips til arbeid med begrepslæring ...
 • iReal Pro

  23.10.2023 | Kapittel

  ...iReal Pro er en hendig og tilgjengelig musikkapp som spiller akkompagnement. Denne appen kan du bruke sammen med instrumentet ditt, eller når du øver på å synge. Akkompagnementet kan tilpasses med tempo ...
 • Hørsel og hørselstap

  21.11.2023 | Artikkel

  Hva er nedsatt hørsel? Hørselstilstander Grader av hørselstap Utredning av hørselstap   ...
 • Spesialpedagogisk innsats for ukrainske flyktningbarn

  17.03.2022 | Seksjon

  Statped jobber med å forsterke spesialpedagogisk støtte til kommunene, som skal bosette flyktninger fra Ukraina. 
 • Digital undervisning for elever med særlige behov

  20.03.2020 | Tema

  Spesialpedagogiske tips og digitale ressurser til hjemmeundervisning hvis kommuner må stenge barnehager og skoler.
 • Litt større barn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...historier og eventyr med illustrasjoner. Barnas tålmodighet vil variere mye, så det må man ta hensyn til. Dette kan du vektlegge Du kan tilby barna bøker med innhold som de kjenner igjen. De kan handle om ...
 • 2.5 Hendenes betydning for tidlig utvikling

  05.03.2024 | Kapittel

  ...grunnleggende innenfor vanlig tidlig utvikling. Vi må prøve å oversette vanlig barnehagepedagogikk til barnet som har flere utfordringer enn de fleste andre. Barnet med alvorlig kombinert sansetap kan ikke ...
 • Å lese

  03.09.2018 | Kapittel

  ...spesialprogrammer i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. En elev med blindhet eller sterk svaksynthet, får ikke samme oversikt over ...