Til hovedinnhold
Viser 1971–1980 av 2821 treff.
 • Utstyr

  21.08.2023 | Kapittel

  ...utstyr Denne listen gir eksempler på utstyr som kan brukes for å fremme inkludering, mestring og motivasjon for eleven: Fallskjerm Goalball Løpering Ledsagerhåndtak (blackgarlicdesign.no) U-GO Ledsagerbøyle ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  Det bør lages en plan for overgangen. Kunnskapsdepartementet har laget en egen veileder: Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Her er det blant annet understreket at skolen ...
 • Skrivemåter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...med høyre musetast. Du finner tasten til venstre for høyre kontrolltast. Alternativt kan du trykke Shift+F10. For å unngå misforståelser om hvilket tegn som skal brukes i en tastekombinasjon, bokstaverer ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  ...kortfattet oversikt over hva døvblindhet er - innbefattet bruk av sansene, hvilke prinsipper vi legger til grunn, hvordan vi tenker i vårt arbeid i forhold til teori og praksis, og hvilken målsetting vi har for ...
 • Utfylling

  22.08.2017 | Kapittel

  ...kanskje å spille selv med ulike instrumenter? Det er viktig at nærpersoner får tilstrekkelige tid til å fylle ut skjemaet. Det er en prosess å erindre hva han/hun som har multifunksjonshemming, har vist ...
 • Motorikk

  23.10.2023 | Kapittel

  Styrke  Eleven kan få sammenfall av overkroppen på grunn av reduserte synsimpulser. Dette vil kunne føre til overstrekk i muskulatur i nakke og rygg. Eleven vil derfor ha behov for å styrke muskulaturen i nakken ...
 • Stemmevansker hos barn

  03.03.2023 | Kapittel

  ...barn som har vært intubert, har større risiko for å utvikle langvarige stemmevansker dersom nerven til ett eller begge stemmebånd er skadet. Det er stor variasjon i hvordan barn opplever det å ha en stemmevanske ...
 • De aller yngste

  07.06.2023 | Kapittel

  ...bades i språk. Særlig er stemme og rytme viktig. De første bøkene som barnet selv kan forholde seg til bør være fargerike og lette å gripe. De bør helst ha et lite format og tykke sider. Eller velg bøker ...
 • Forstørrende tv

  02.10.2023 | Kapittel

  ...luper. De største er på over 30 tommer.  Noen forstørrende tv-er kan kobles til datamaskin. Da kan datamaskinens skjerm brukes både for å se skjermbildet på datamaskinen og det som ligger under tv-en. 
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utvikler seg til et mønster av oppmerksomhetsvansker, øker ofte lærerens bekymring. Det er lett å tenke at oppmerksomhetsvansker er det samme som ADHD, men det kan også være helt andre forklaringer på at barnet ...