Til hovedinnhold
Viser 2011–2020 av 2820 treff.
 • Settings Senter

  04.09.2019 | Kapittel

  ...programmer i Settings Senteret. Settings Senter består av to ruter. Til venstre er det en trevisning med kategorier som har underliggende elementer. Til høyre ulike valg og innstillinger. Du kan navigerer i kategoriene ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med språkforstyrrelser

  30.06.2023 | Kapittel

  ...mange ord og begrep som ikke brukes i andre sammenhenger. For elever som har vansker med å forstå og lære seg nye ord, kan dette være utfordrende. Elever på alle trinn har rett til å få tilrettelegging på eget ...
 • Google Earth VR

  25.11.2019 | App

  ...for visuell støtte i undervisning og tilrettelegging for elever som trenger trygghet ved overganger til nye steder. Du kan reise over hele verden i VR og oppleve mye av det i 3D.  Se jorden fra verdensrommet ...
 • Bokstav – lyd

  30.05.2023 | Kapittel

  Det er vist til mange måter å gjøre dette på under tekstene på emergent literacy. Jobb med aktiv lytting etter rim, stavelser og førstelyd, ha fokus på å knytte bokstaver og bokstavlyden til eget navn, ...
 • Oppgaver ved lette anomiske vansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...språkmodalitet kan ha en fasiliterende effekt på andre språklige funksjonsområder. Her er forslag til ulike oppgaver som kan passe for afasirammede med lette anomiske vansker: Benevne kjente personer fra ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og noen vil trenge spesialpedagogiske tiltak. Eleven vil da trenge en sakkyndig vurdering fra PPT. Dette er en vurdering av hva eleven har behov for av tilpasning og tiltak for å få et likeverdig opplæringstilbud ...
 • Samspill (0−1 år)

  22.01.2024 | Kapittel

  ...det første leveåret.  Hva gjelder for barn med nedsatt hørsel?  Barn med nedsatt hørsel gir av og til mindre respons enn det vi forventer. Reaksjonsmønsteret skiller seg kanskje litt fra hva dere som foreldre ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...et pedagogisk verktøy for å samle, sortere og skriftliggjøre kunnskap og informasjon knyttet til et tema. Til vanlig er tankekart visuelle og gir en grafisk framstilling av et tema eller begrep og sammenhengen ...
 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  "20 spørsmål" er et observasjonsskjema som brukes til kartlegging av språkferdighetene til alle elever i grunnskolen. 20 spørsmål gir en rask og pålitelig screening av barn og unges språkferdigheter. Det ...
 • Å mate barnet

  23.05.2017 | Kapittel

  ...trenger hjelp til å spise ved at voksne mater dem. Forbered barnet på det som skal skje gjennom ord og berøring: berør barnets lepper med skjeen før du fører maten inn i barnets munn. Vent til barnet selv ...