Til hovedinnhold
Viser 2021–2030 av 2820 treff.
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  VASAS gir personer med ervervede kommunikasjonsvansker, som f.eks. afasi eller dysartri, mulighet til å gi uttrykk for hvordan han eller hun ser på seg selv. VASAS er et verdifullt redskap for å kartlegge ...
 • TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. Materiellet er utviklet for bruk i barnehager. TRAS består av en tiltaksperm ...
 • CETI - spørreskjema for nærpersoner

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...nærpersoner. Communicative Effectiveness Index (CETI) på norsk består av en mappe med en kort veiledning til fagpersoner og kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk. Med dette redskapet kan man på en enkel måte ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...fra sykehus, kreftforeningen og samtale med døve som på ulike måter er rammet av kreft. Informasjon til helsepersonell I møte med døve pasienter er det viktig å håndtere den språklige barrieren for å kunne ...
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...et språkmiljø hvor hun både hører og ser språk i aktivt bruk daglig. Dette utvikler hennes språkforståelse og hennes evne til å ta initiativ til samhandling og kontakt. Trøndelag kompetansesenter har hatt ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  Brosjyren informerer om hva løpsk tale er. Den er rettet mot brukere og fagpersoner for å gjøre vansken mer kjent. Det kan bidra til at vansken blir tidligere oppdaget og tiltak settes inn på et tidligere ...
 • Offentlig helse- og omsorgstjeneste

  18.12.2023 | Kapittel

  ...ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne. Offentlig ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og noen vil trenge spesialpedagogiske tiltak. Eleven vil da trenge en sakkyndig vurdering fra PPT. Dette er en vurdering av hva eleven har behov for av tilpasning og tiltak for å få et likeverdig opplæringstilbud ...
 • Samspill (0−1 år)

  22.01.2024 | Kapittel

  ...det første leveåret.  Hva gjelder for barn med nedsatt hørsel?  Barn med nedsatt hørsel gir av og til mindre respons enn det vi forventer. Reaksjonsmønsteret skiller seg kanskje litt fra hva dere som foreldre ...
 • Book Creator fremmer felles aktivitet og opplevelser

  27.01.2016 | Video

  ...erfaringer med appen Book Creator i arbeidet med Åse. Her brukes Book Creator i arbeid med mobilitetstrening og sansestimulering, samspill og inkludering med de andre barna, og kommunikasjon og erfaringsutveksling ...