Til hovedinnhold
Viser 201–210 av 2901 treff.
 • Arbeidsteknikk ved bruk av leselist

  23.02.2024 | Kapittel

  ...forslag til arbeidsteknikk på leselist hvor målsetningen er å bli mest mulig effektiv i bruk av datautstyret slik at eleven bruker minst mulig tid på rutinemessige, utenomfaglige operasjoner. Bruke hurtigtaster ...
 • Begrensninger ved bruk av lyd

  01.09.2023 | Kapittel

  ...utelukkende lene seg på lyd i orientering og forflytning. Dette betyr at eleven alltid må lære å bruke stokken for å følge taktile ledelinjer og finne taktile kjennemerker. Lyden kan likevel være et supplement ...
 • Vurdere bruk av taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  Taktile illustrasjoner kan gi eleven tilgang til informasjon og øke forståelsen for innhold i ulike fag, men nytteverdien av slike illustrasjoner er likevel begrenset. Noen ganger kan det være mer hensiktsmessig ...
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...periode, er det lurt å starte med elevens interesser. Dette kan brukes for videre kartleggingssituasjoner og for å styrke relasjonen til eleven. Det er gjerne en kvalitativ og dynamisk fremgangsmåte du ...
 • Informasjon om bruk av Canvas

  17.06.2021

 • Bruk av tastatur og hurtigtaster

  05.09.2023 | Kapittel

  ...hensiktsmessig for elever som er svaksynte fordi det er mindre synskrevende. For å bli en effektiv tastaturbruker må eleven lære seg gode strategier. Dette innebærer blant annet å mestre touch-metoden, og å ...
 • Introduksjon til Zoom

  12.09.2019 | Kapittel

  ...i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet og legg merke til forskjell i kontrast og tekststørrelse. Du må regne med å starte enheten på nytt for at funksjonen skal tre i kraft.
 • Henvisning til PPT

  25.01.2018 | Kapittel

  Henvis tidlig til PPT. PPT blir en viktig samarbeidspart og kan bidra med nødvendig evnemessig og pedagogisk utredning. PPT må skrive en sakkyndig vurdering hvis eleven har endrede opplæringsforutsetninger ...
 • Materiell til lesing

  17.01.2022 | Kapittel

  Bokstavkloss Trekloss med pinner som kan tas av og på, brukes i punktskriftopplæring. Hører sammen med «Selvinstruerende kurs i punktskrift». Les mer og bestill her. Selvinstruerende kurs i punktskrift ...
 • Krav til OS / Webleser

  17.06.2021