Til hovedinnhold
Viser 2101–2110 av 2860 treff.
 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  18.12.2023 | Kapittel

  ...hørselsnedsettelse. Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo Rådgivningskontoret har god kjennskap til ulike tilbud for syns- og hørselshemmede som er bosatt i Oslo. Tilbudet er gratis. De ansatte har tegnspråkkompetanse ...
 • Kilder

  07.06.2023 | Kapittel

  ...og erfaringer og kommet med gode innspill til hva denne ressursen bør inneholde. Vi vil rette en stor takk til alle som har delt sin kunnskap med oss, og til barnehager, helsestasjon og idrettslag som ...
 • Barns rettigheter, maktaspektet

  07.02.2022 | Kapittel

  ...de samhandler via tolk. De trenger både en god forståelse av kommunikasjonssituasjonen, og et språk til å kunne uttrykke når samhandlingen ikke er god. Det er viktig at de blir trygge på at det er greit ...
 • Programmering for barn med særskilte behov

  17.08.2021 | Tema

  Programmering kan gi rom for kreative måter å løse problemer på og kan stimulere til skaperglede, nysgjerrighet, selvtillit og vilje til å prøve ut ideer og løse oppgaver. Med riktig tilrettelegging kan programmeringen ...
 • Bokstavkloss

  16.08.2016 | Konkret materiell

  Plastkloss med pinner som kan tas av og på, brukes i punktskriftopplæring Statped ...
 • Tilpasning av materiell

  25.01.2018 | Kapittel

  Vurder og tilpass undervisningsmateriell og bruk av digitale hjelpemidler i tråd med elevens utvikling.
 • Håndformer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...hverandre. Et annet eksempel er VITE og TENKE.  Det er viktig at elevene utvikler en bevissthet rundt bruk av håndformer og dets betydning i tegnspråk. Når man skal starte med opplæring i tegnspråk er håndform ...
 • Requirements for digital presentations at Tactile Reading 2021

  07.09.2023 | Artikkel

  ...responsible for ensuring that privacy consideration is taken care of within your recording(s). Video recordings There are several ways to do a video recording. You can use A mobile phone A PC with PowerPoint ...
 • Requirements for digital presentations at Tactile Reading 2021

  18.04.2021 | Artikkel

  ...responsible for ensuring that privacy consideration is taken care of within your recording(s). Video recordings There are several ways to do a video recording. You can use A mobile phone A PC with PowerPoint ...
 • Requirements for digital presentations at Tactile Reading 2021

  25.03.2021 | Artikkel

  ...responsible for ensuring that privacy consideration is taken care of within your recording(s). Video recordings There are several ways to do a video recording. You can use A mobile phone A PC with PowerPoint ...