Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 2901 treff.
 • Hvordan bruke Zoom?

  15.06.2022 | Prosessmal

 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  ...hørsel, berøring, lukt, smak og eventuelt syn tas i bruk. Hørsel er den fjernsansen som er tilgjengelig for et barn med blindhet. Å bruke hørsel til informasjonsinnhenting og orientering er en stor ressurs ...
 • Hvorfor bruke Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...arbeidsredskap, kan du legge til rette for et inkluderende klasserom. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker. Book Creator gir deg mulighet til å formidle på mange ...
 • Øv på å bruke erstattere

  09.04.2024 | Kapittel

 • Hvordan bruke personlige taktile bøker

  08.05.2024 | Kapittel

  ...få muligheten til å bli kjent med bøker og lesing av tekst. Nærpersoner må gi tilgang til taktile bøker, og vise hva en taktil bok er. På de neste sidene kan du lese om hvordan du bruker en taktil bok ...
 • 2. Bruke og utnytte rutinesituasjoner

  13.09.2018 | Kapittel

 • Vurdering

  26.02.2021

 • Begrepsforklaringer

  14.06.2021

 • Reguleringsfunksjoner

  16.06.2016 | Video

  ...utfordringer i opplæringssammenhenger. Slike reguleringsvansker kan handle om begrensninger i initiativ og igangsetting, kontrollere og hemme impulser, eller evne til flyt og fleksibilitet i problemløsning.
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...plass i det faglige og sosiale fellesskapet. Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet blant barn og elever, og gi alle reell mulighet til å delta i det faglige og sosiale fellesskapet ...