Til hovedinnhold
Viser 561–570 av 2820 treff.
 • Tiltak som utvikler lytteferdigheter hos små barn med hørselstap

  06.10.2023 | Artikkel

  ...som bidrar til at små barn med nedsatt hørsel lærer seg å lytte.  Tiltakene fremhever lytting som grunnlag for å utvikle talespråk hos små barn med nedsatt hørsel. Det er ikke nødvendig å bruke alle tiltakene ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...nedsett høyrsel er avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett ...
 • Apper for å jobbe med språk

  05.03.2019 | Artikkel

  ...app-tips for å jobbe med språk og begreper i skolen. Klikk på lenkene for å få flere tips til pedagogisk bruk av appene.  Puppet Pals Med Puppet Pals kan du fortelle historier gjennom animerte karakterer ...
 • Arduino - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  Arduino kan til en viss grad sammenlignes med micro:bit. Begge er mikrokontrollere som er utstyrt med strømtilkobling, USB-port, en reset-knapp, og som har en rekke tilkoblingspunkter. Men til forskjell ...
 • SVOX Classic TTS

  12.05.2015 | Kapittel

  SVOX Classic TTS er en tekst-til-tale-motor som også har støtte for mange språk. For norsk tilbys stemmen Nora. Prisen er 29 kroner (juni 2014). Av de tre tilgjengelige TTS-motorene anbefaler vi først ...
 • Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

  30.11.2022 | Artikkel

  ...og kommuner. Igjennom et Nordisk samarbeid vil prosjektet se på hvilke felles utfordringer grunnskoleutdanningen i landene står ovenfor og jobbe for å utvikle en felles modell for bedre praksis rettet mot ...
 • Betjening av kommunikasjonsløsninger

  10.09.2019 | Artikkel

  ...om hvordan man bruker motorikken sin til å påvirke omgivelsene. Å kunne betjene kommunikasjonsløsningen sin så selvstendig som mulig krever opplæring og øvelse, både for den som skal bruke løsningen og for ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Den ...
 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...det lærende barnet, er sjekklisten funnet anvendelig også for norske barn, spesielt for aldersgruppen fra omtrent 2 ½ til 4 års alder.     Sjekklisten skal brukes av personer som kjenner barnet godt, som ...
 • Hvis eleven skal lage en bok selv

  05.02.2024 | Kapittel

  Barn med nedsatt syn eller blindhet vil kunne ha nytte av å skrive inn tekst ved hjelp av diktering. Se etter mikrofonsymbolet for å starte diktering. Du stopper den igjen ved å trykke på skjermen. Hvis ...