Til hovedinnhold
Viser 611–620 av 2882 treff.
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Den ...
 • Tilrettelegge for et godt visuelt miljø

  22.08.2023 | Kapittel

  Barn som har et kombinert sansetap, vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn med nedsatt syn. Et godt tilrettelagt miljø gjør ...
 • Når bør dysleksidiagnosen settes?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...settes inn. Det viktigste er hva som blir gjort i tiden fra en mistanke eller bekymring oppstår og fram til diagnosen eventuelt settes.  Følgende forhold er særlig viktige i denne sammenhengen: Det er godt dokumentert ...
 • Old Man´s Journey

  22.09.2020 | App

  ...for å komme videre. Spillet kan brukes i arbeidet med å fremme samarbeid og evnen til problemløsning og refleksjon. Tenkepausene som den eldre mannen tar egner seg godt til refleksjonsoppgaver. Old Man´s ...
 • Tilrettelegge for et godt visuelt miljø

  23.08.2023 | Kapittel

  Elever som har et kombinert sansetap, vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn, men spesielt viktig for de med nedsatt syn ...
 • Voice Dream Scanner

  11.12.2019 | App

  ...få den opplest. Appen kan brukes av alle og egner seg godt for de som har lesevansker eller nedsatt syn. Voice Dream Skanner kan importere filer fra andre kilder eller benytte kameraet for å ta et bilde ...
 • Preposisjoner som viser posisjon

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Lære å bruke preposisjoner som viser posisjon. Fokusord Opp Ned Inn Ut Av På Huskelapp (PDF) Materiell Leker Domino (PDF) Mønsterark (PDF) Terning med preposisjoner (PDF) Oppgaver La eleven be om ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  ...nedstemmende. Ved bruk av AV1 fra f. eks sykesengen kan eleven opprettholde kontakten med venner og delta både på skolen og i fritidsaktiviteter. Det kan dermed være enklere å komme tilbake til skolen etter ...
 • Språkvansker

  03.12.2020 | Kapittel

  ...elevens avkodingsvansker, men det er ingen ekstra forklaring til ord og begreper i lydboka. Læreren må tilrettelegge for disse elevene på samme måte som når de bruker en papirbok. Dette kan gjøres blant ...
 • Slik utnytter du digitale verktøy så eleven kan delta

  05.06.2024 | Artikkel

  Hvordan kan du bruke digitale verktøy slik at elever med behov for individuelt tilrettelagt opplæring opplever mestring og aktiv deltakelse i læringsfellesskapet? Rådgiver Miriam Modalsli gir deg rådene ...