Til hovedinnhold
Viser 1011–1020 av 2643 treff.
 • Ledsaging i rullestol

  23.01.2023 | Artikkel

  ...stolen dit man ønsker. Årsaken til dette kan være redusert syn og vansker med å kommunisere eller andre funksjonsnedsettelser. For å sikre medbestemmelse er det viktig å legge til rette for at personen kan ...
 • Dysleksi, oppdage vansken

  04.09.2017 | Artikkel

  ...lese- og skrivevansker Les mer om dysleksi og tilrettelegging i førskolealder Begynneropplæring På skolen begynner den formelle lese- og skriveopplæringen. Da får disse barna ofte vansker med å lære seg ...
 • Dysleksi og muntlige ferdigheter

  23.10.2017 | Artikkel

  ...ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De inngår i målene for alle fag i skolen. Kunnskapsløftet deler muntlige ferdigheter inn i fire områder: forstå ...
 • Lydhør – hør lydbøker på mobil og nettbrett

  11.08.2017 | App

  ...lånerett hos Skolelydbok og  Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), låne og spille av lydbøker.  Du kan lytte til bøkene ved å strømme (spille av direkte) eller ved å laste dem ned til telefon eller ...
 • Stig sin kommunikasjonsbok

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...kommunikasjonsboken hans er fritt tilgjengelig. Vi har her laget en enkel temabasert kommunikasjonsbok til en gutt på 5 år. Vi valgte en temabasert bok i første omgang, siden vi var usikre på hvor mye Stig ...
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...tatt bilde av opplest gjennom engasjerende leser. I tillegg til å få teksten opplest gjennom engasjerende leser kan du kan også eksporter bilde til f.eks Word og OneNote. På den måten kan du også redigere ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...livet i barnehage og på skolen. Voksnes rolle og holdning har stor betydning, og her er støttelærer og assistenters viktig. Det er også viktig at eleven har oversikt over skoleområdet. Synshemmede elever kan ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...opplevelsene og den kunnskapen som eleven må få tilgang til. Clay (2005) mener at målet med lese- og skriveopplæringen må være å gjøre eleven til en selvstendig leser. Når en leser har automatisert de enkelte ...
 • Justere grad av forstørring

  12.09.2019 | Kapittel

  ...bevegelser, gjerne systematisk (f.eks. horisontalt fra venstre mot høyre, så vertikalt ned og horisontalt tilbake igjen). Tren også på å slå av og på Zoom – av for å få en oversikt - og på igjen for å gå inn på ...
 • God struktur og umiddelbar respons

  14.09.2020 | Kapittel

  ...struktur med tydelige kriterier for hva som må være på plass for å komme videre. Spill gir også tilbakemeldinger som er konstruktive og umiddelbare. Et eksempel på et slikt spill er Embracelet. I dette spillet ...