Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 882 treff.
  • Tilpasset opplæring

    23.08.2023 | Kapittel

    Barn som er født med nedsatt syn og hørsel har rett på tilpasset undervisning ut fra individuelle forutsetninger. Læreplaner skal følges og tilpasses hver enkelt elev, ut fra individuelle sansemessige, kognitive ...
  • Digitalt løft og en mer tilpasset skole for alle?

    05.06.2020 | Artikkel

  • Tilpasset læringsmiljø

    23.08.2023 | Kapittel

    ...hvordan de skal legge til rette for at eleven med kombinerte sansetap kan føle seg inkludert lærere tilpasser tempo i kommunikasjon og formidling til eleven med sansetap undervisningen ikke skifter tema for ...
  • Programmering

    01.03.2021 | Artikkel

  • Faktor 6: Tilpasset vurdering

    17.01.2022

  • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

    03.02.2017 | Artikkel

    ...bruk. Vær obs på at prosessoren kan være innstilt slik at det rene mikrofonsignalet dempes ved aktivering av telespole. Bærbart utstyr med halsslynge En halsslynge er en bærbar teleslynge. Den fungerer i ...
  • Faktor 6: Tilpasset vurdering

    17.01.2022

  • Faktor 7: Tilpasset opplæring

    17.01.2022

  • Tilpasse vanlige læremidler

    14.06.2016 | Artikkel

    ...synsvansker, men mange ordinære læremidler kan tilpasses elevens behov. Linjal og gradskive Noen linjaler og gradskiver har taktile merker eller tydelige markeringer med gode kontraster. For elever som er svaksynte ...
  • Tilpasset opplæring og stort læringspotensial

    17.01.2019 | Bok/hefte

    ...læringspotensial. Hvordan kan man tilpasse opplæringen for disse elevene? Lærere bør ta utgangspunkt i elevenes ståsted og kjenne deres faglige sterke sider for å kunne tilpasse opplæringen. Dette er positivt ...